måndag 23 juni 2008

Johan Norbergs ovetenskapliga rapport till Globaliseringsrådet

För oss som missade den, läs ekonomhistorikern Daniel Ankarloos kritik av Globaliseringsrådets ideologiskt färgade rapport Välfärdens välfärd: Fyra decennier som förändrade planeten, skriven av Johan Norberg på uppdrag av regeringen. Bl a påtalas den ovetenskapliga frånvaron av begreppsdefinitioner samt det ensidiga användandet av köpkraftskorrigerande dollar PPP$. Ett mått som är mycket problematiskt och har fått utstå massiv kritik menar Ankarloo, något som Norberg över huvud taget inte diskuterar. Läs hela kritiken här i PDF.

"Rapporten lider också av en total avsaknad av sådana problematiseringar av de begrepp och slutsatser som den försöker grunda, som pekar i annan riktning än de förutfattade meningar som Norbergs teorier om världen försöker fastslå. Att till exempel entydigt ta den utveckling som skett i delar av Syd- och Sydostasien (Sydkorea, Taiwan och nu Kina och till viss del Indien) som bevis för "öppenhet", "frihandel" och som indikation på nyliberal politiks välsignleser, är i ljuset av den breda forskning kring dessa länders ekonomiska historia som under de senaste 20-30 åren producerats, minst sagt en förenklad historia. De på många sätt (i alla fall med nyliberala ögon sett) genomreglerade industrialiseringsprocesser som Sydkorea och Taiwan genomgått sedan 1950-talet och framåt, samt Kinas utveckling från 1980-talet och framåt, låter sig knappast sammanfattas i de förenklade tolkningar som Norberg ger uttryck för. Inget av dessa länder har till exempel nått sina framgångar på basis av sådana märkliga påhitt som en "oberoende riksbank"! Och den närmast diktatoriska kontrollen och korporativismen i dessa länder har, oavsett hur illa vi må tycka om dem, varit de reella historiska förutsättningarna för utvecklingen i fråga - långt bortom ensidiga sagoberättelser om "den öppna marknaden".

Via ETC.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentarer:

Kerstin sa...

Norberg är ju dessvärre ett enda stort skämt, ur vetenskaplig synvinkel, men ett skämt med tilltagande makt och inflytande, eftersom han betalas av och betjänar de amerikanska rika eliterna - vilket är katastrofalt.

Men visst, typiskt för konservativsmen är ju just kunskapsföraktet och antiintellektualismen, idag som tidigare.

Skicka en kommentar

- Håll er till blogginläggets ämne.
- Inga långa drapor. Länka hellre till er egen blogg isf.
- Tänk på netiketten.
- Rasister och sionister kan dra åt helvete.