fredag 30 november 2007

En annan "vinkel" ang Venezuela och omröstningen

För att nyansera DN lite så kan vi börja med att konstatera att vi inte ska få veta något om det lilla PM som läckt ut angående CIA:s inblandning i de senaste dagarnas händelser. En underättelseagent från den amerikanska ambassaden vid namn Michael Steele skall ha föreslagit att, med hjälp av en fond på 8miljoner dollar, följande åtgärder genomfördes för att sabotera folkomröstningen i Venezuela den 2a december:


* Promoting street demonstrations and violent protests

* Creating a climate of ungovernability

* Provoking a general uprising

* Working through the US military attaché at the embassy to coordinate with ex-military officers and former coup plotters against Chavez.
Even more darkly, the letter calls for initiating "military actions" to support opposition mobilizations and strategic building occupations, involving US military bases in neighboring Curacao and Colombia to provide support, and even taking control of parts of Venezuela in the days after the referendum, while encouraging a "military rebellion" inside the Venezuelan National Guard.


Fler strategier som nämnts i PM:et och som vi ser resultatet av i våra medier inkluderar:
The key and most dangerous threats to democracy raised by the Embassy memo point to their success in mobilizing the private university students (backed by top administrators) to attack key government buildings including the Presidential Palace, Supreme Court and the National Electoral Council.


För att inte tala om denna fullkomligt ironiska iaktagelse, vilket ytterligare visar på våra liberala mediers hyckleri:
The Embassy is especially full of praise for the ex-Maoist 'Red Flag' group for its violent street fighting activity. Ironically, small Trotskyist sects and their trade unionists join the ex-Maoists in opposing the constitutional amendments. The Embassy, while discarding their 'Marxist rhetoric', perceives their opposition as fitting in with their overall strategy.

CIA dokumentet har rapporterats om av b la Associated Press, men som Dave Lindorff skriver: "but the Times and other major US news organizations have not mentioned it. Instead, the Times today ran a column by Roger Cohen, which compares Chavez to the fascists of 1930s Europe, and which calls for defeat of the referendum. (Are Cohen and the Times part of the CIA's propaganda campaign?)" Vi kan tillägga att ingen svensk media rapporterat om detta heller.

De privata medierna i Venezuela, dvs ca 90-95% av alla medier, har ägnat sig åt bla en kampanj där man i Venezuelas största dagstidning hävdade att:

"If you are a Mother, YOU LOSE! Because you will lose your house, your family and your children (children will belong to the state)."


Enligt DN är uppmaningen att rösta "SI!" propaganda, men självklart inte oppositionens "informationskampanj". Vidare:

The illegal ad, which was caught and suspended by the Venezuelan National Electoral Council (CNE) after a few days in the press, has received relatively high-profile attention in the Venezuelan press, and even Chavez joked about it last Friday on the nightly pro-Chavez talk show, La Hojilla. What appears to have gone completely ignored, however, is the fact that the ad itself was placed by an organization which has at its core, dozens of subsidiaries of the largest US corporations working in Venezuela.


Alla kopplingar till USAs intressen i Sydamerika och framför allt Venezuela eller det faktum att man stödde kuppen 2002 förtigs eller existerar inte i mainstreamen.

Man kan också fylla på DNs "Så vill Chávez ändra konstitutionen" med med följande:

The reason for the popular majority is found in a few of the key amendments: One article expedites land expropriation facilitating re-distribution to the landless and small producers. Chavez has already settled over 150,000 landless workers on 2 million acres of land. Another amendment provides universal social security coverage for the entire informal sector (street sellers, domestic workers, self-employed) amounting to 40 per cent of the labor force. Organized and unorganized workers' workweek will be reduced from 40 to 36 hours a week (Monday to Friday noon) with no reduction in pay. Open admission and universal free higher education will open greater educational opportunities for lower class students. Amendments will allow the government to by-pass current bureaucratic blockage of the socialization of strategic industries, thus creating greater employment and lower utility costs. Most important, an amendment will increase the power and budget of neighborhood councils to legislate and invest in their communities.


Majoriteten av organiserade arbetare, bönder och mindre bemedlade människor stödjer de konstitutionella förändringarna. Vilket vi självklart inte ska få veta. Vi ska endast ta del av den ena sidan av detta mynt. Vi ska få veta att detta är antidemokratiskt. De som är för Chávez och dennes politik har ingen representation i västs mainstream över huvud taget. Alla demonstrationer mot och alla som är negativa mot Chávez har dock en stadig plattform i samtliga våra medier. Varenda demonstration mot Chávez skall visas och därmed bekräfta att det finns ett utbrett motstånd mot honom. Kan någon visa mig ett enda inslag i västerländsk media från Venezuela som visade demonstrationerna för den massrörelse som byggts upp under flera år till stöd för Chávez och dennes parti, vilken är anledningen till att han omvalts 3 gånger!?

Så för nyansens skull, DN och all annan liberal media, är även detta vad ett SI! skulle kunna komma att betyda den 2a december:

The outcome of the Referendum of December 2 is a major historical event first and foremost for Venezuela but also for the rest of the Americas. A positive vote (Vota 'Sí') will provide the legal framework for the democratization of the political system, the socialization of strategic economic sectors, empower the poor and provide the basis for a self-managed factory system. A negative vote (or a successful US-backed civil-military uprising) would reverse the most promising living experience of popular self-rule, of advanced social welfare and democratically based socialism. A reversal, especially a military dictated outcome, would lead to a blood bath, such as we have not seen since the days of the Indonesian Generals' Coup of 1966, which killed over a million workers and peasants or the Argentine Coup of 1976 in which over 30,000 Argentines were murdered by the US- backed Generals.

A decisive vote for 'Sí' will not end US military and political destabilization campaigns but it will certainly undermine and demoralize their collaborators. On December 2, 2007 the Venezuelans have a rendezvous with history.


Infon hämtad från följande artiklar:
News Not Fit to Print US Coup Planned for Venezuela?

Counterattack as Fateful Referendum Looms CIA Venezuela Destabilization Memo Surfaces

U.S. Companies Behind Anti-Reform Propaganda in Venezuela

Jag rekomenderar även starkt att man läser även Jorge Capelán: Den svarta internatonalens offensiv i Latinamerika.

Bloggar om: , , ,

söndag 25 november 2007

Mayaindianernas kamp mot militärdiktaturen

When the mountains tremble är en dokumentär om Mayaindianerna och det förtryck de fått utstå i Guatemala av militärdiktaturerna och om de motstånd som de ändå trots allt lyckades skapa. Filmen är från 1983 och förhållandena som filmen visar på var då totalt förödande för indianerna. Filmen visar arméns förtryck med avrättningar och tvångsförflyttningar av befolkningen. Filmen innehåller två dramatiserade scener i början av filmen vilka ungefär försöker visa på följande:

Arbenz [arbe_ns], Jacobo, 1913–71, guatemalansk militär och politiker, president 1951–54. Som överste i armén spelade A. en ledande roll i den folkliga resningen mot diktatorn Jorge Ubico 1944. Han valdes till president efter Juan José Arévalo och inledde med stöd av kommunistpartiet (Partido del Trabajo) ett vittgående reformarbete. Grundstenen i hans program var en omfattande jordreform. Detta ledde till konfrontation med både Guatemalas oligarki och det mäktiga nordamerikanska bolaget United Fruit Company. År 1954 störtades A. av en invasionsstyrka bestående av exilguatemalaner, stödda av USA:s regering.[1]


Fredspristagaren Rigoberta Menchú, som nu kandiderar till presidentposten medverkar i filmen och berättar om sin egen familjs lidanden under diktaturen. Kopplingen till USA och dess smutsiga företag och dess stöd till militärdiktaturen i form av s.k. "bistånd" d.v.s vapen är tydligt tema genom filmen. Vissa scener är väldigt plågsamma att se, t ex när militären skoningslöst massakrerat flera medlemmar i en by och resterande invånare sörjer. Eller när en liten grupp människor begraver en av sina vänner då denne fått halsen avskuren av militären för att han kämpat för att få ett fungerande avloppssystem till stadsdelen.

Ett ljus i det kompakta mörkret i filmen är ändå när motståndsrörelsen tagit över sändningarna av en TV-station som för fram generalernas propaganda och hycklarens röst förvandlas till en kvinnas som för fram motståndsrörelsens budskap om fortsatt kamp mot militärdiktaturen. Man kan inte annat än rekommendera denna starka dokumentär om det plågade Mayafolkets kamp för sin rätt att över huvud taget existera.

[1]Nationalencyklopedin 2000 CD-rom.

Bloggar om: , , , ,

tisdag 20 november 2007

Matzpen: israeliskt anti-sionistiskt motstånd

Matzpen är en dokumentär om den socialistiska Israeliska men framför allt anti-sionistiska rörelsen med samma namn som tidigt uppmärksammade och gjorde motstånd mot sionismen och Israels ockupation och fördrivning av palestinier. De var en liten grupp som som konsekvent fördömde Sexdagarskriget 1967 samt tidigt påvisade och demonstrerade mot likheterna mellan Sydafrikas apartheidstat och det som skedde i Israel. För detta fick de utstå hot och trakasserier från sionister i Israeler. Enligt dokumentären fick rörelsen en del stöd utanför Israel och dess ledare höll flera föreläsningar runt om omkring i Europa. Dessvärre växte aldrig rörelsen i Israel och verkar ha upphört i mitten av 1970-talet. Både israeliska och palestinska aktivister som var med i rörelsen intervjuas i filmen.

Dokumentären om Matzpen är väldigt intressant och man ges en liten inblick i en rörelse som uppstod i slutet av 60-talet och gick rakt emot i stort sett hela det Israeliska samhället och självbilden. Hoppet står till att fler Israeler inser att sionismen inte är vägen framåt utan bara leder till en moralisk avgrund.
Trailer här.

Bloggar om: , , ,

fredag 9 november 2007

Förtalskampanjen mot Venezuela

Läs Jorge Capelán angående den fortsatta förtalskampanjen i väst mot Venezuela och Chavez.

Förvrängningarna om författningens ändringsförslag är många och av olika sorter, men de konvergerar i en enda punkt, nämligen att Venezuela håller på att bli "odemokratiskt":

- Till exempel kritiseras skapandet av nya provinsiella maktorgan utsedda av regeringen. Vad som inte nämns är att dessa organ skall underkastas utvecklingsplaner genomförda av lokalbefolkningen och underställas deras kontroll.

- Det kritiseras att den verkställande maktens befogenheter stärks inför krissituationer, men det förtigs att Venezuela blev offer för en statskupp finansierad av USA och stödd av t.ex. Spanien 2002.

- Det kritiseras att Chávez skulle kunna bli vald hur många gånger som helst, men det förtigs att någon övre gräns för hur många mandatperiod en president får sitta kvar saknas i en majoritet av EU-länderna.

Den kanske mest besynnerliga anklagelsen mot förändringsförlaget är att det skulle vara "diktatoriskt" av Chávez att ha kontroll över centralbanken. Hur kan det vara odemokratiskt att en folkvald (och naturligtvis avsättbar) president kontrollerar en ekonomisk strategisk institution som i de flesta av världens länder kontrolleras av icke-valda finansmän?


Den 5e juni skrev jag så här i en annan gammal blogg:
För den som förfasats de senaste veckorna över rapporterna i våra svenska mainstream medier om hur hotat det fria ordet är i Venezuela av "diktatorn" Hugo Chavez kan jag rekomendera denna artikel av Gregory Wilpert, för att, så att säga, nyansera bilden något. Nyanser och analyser är ju något man oftast slipper om man bara tar del av nyheter från de stora medierna i Sverige. Artikeln är ett försök att analysera både högern och vänsterns argumentation mot respektive för nedstängningen av TV-kanalen RCTV, samt förklara hur det s.k. mediala landskapet faktiskt ser ut i Venezuela.

In other words, the ratio of opposition-oriented to government-oriented television changed from about 50:25 (or 2:1) in favor of the opposition to 15:25 (or 1:1.7) in favor of the government in terms of audience share. In most countries in the world, where the media is not democratically controlled, any opposition would be overjoyed by having such a ratio. In Venezuela, of course, where the opposition is used to having ruled the country for four decades, such a disadvantage is an intolerable encroachment on their "freedom of speech."

[..]

Thus, to argue that pluralism of views in Venezuela has been diminished by RCTV's going off the air completely misses the reality of Venezuela's media landscape. More than that, by defending the right of RCTV to broadcast, one is actually just defending the right of the country's minority to continue its privileged place in the media landscape.

I samma ovanstående gamla blogg skrev jag detta den 27 juni:

Kampanjen mot ett maktskifte i Venezuela fortsätter. Chavez psykologiska profil har nu utrets av en Dr. Jerrold Post som överlämnat den till sin arbetsgivare; USAs flygvapen!? För att tala klarspråk är USAs administration arbetsgivare och är oerhört glada över att kunna dela med sig av professor Posts fantastiska utvärdering som bekräftar vad alla i USAs högsta ledning och administration redan visste; nämligen att Chavez är en maktgalen diktator som kommer ha ihjäl varenda Amerikan bara han får chansen. Genom de vanliga mediala propagandakanalerna som inte ifrågasätter eller kritiskt analyserar maktens uttalanden får man ut professor Posts objektiva analys till allmänhetens kännedom.
The arrogant certainty conveyed in his (Chavez's) public pronouncements is very appealing to his followers. But under this grandiose facade, as is typical with narcissistic personalities, is extreme insecurity," Post wrote in his profile "The Chavez Phenomenon" for the U.S Air Force.

Fantastiskt. Undrar hur analysen av George Bush skulle se ut? Eller vilken västlig ledare som helst för den delen. Våra ledare är ju förstås genier och kan liknas vid fredliga änglar och helgon som bara vill omvärldens bästa. Det finns ju förstås ingen anledning att psykologiskt analysera västliga ledare, de gör ju som de är tillsagda av USA mer eller mindre. Antingen är de helt tysta eller så ägnar man sig åt tyst diplomati bakom stängda dörrar för att lösa sina tvister med imperiet. Man vill ju inte att ens nyfikna pöbel till folk kan få reda på vilka skamlösa omoraliska avtal som sluts, det är ju sådant som pöbeln inte begriper sig på ändå. De som får äran att utvärderas psykologiskt, och dessutom få sina psykologiska sjukdomstillstånd offentliggjorda inför hela världen, är ju de som inte gör som USA säger, de som USA eventuellt kommer bomba sönder och samman.

Jag är ingen Chavezkramare, och jag är ingen kramare av någon statschef eller ledare över huvud taget. Frågan är varför vi får dessa bisarra nyhetsrapporter om Iran och Venezuela? Kan det ha något att göra med USAs intressen (båda har enorma oljefyndigheter) i dessa länder och att de har intresse av att smutskasta dess ledare och deras sätt att leva över huvud taget, så att vi i väst eventuellt kan acceptera en ny imperialistisk invasion eller militärkupp mot dessa länder? Det försegår enorma övergrepp runt om i världen av fula fiskar till statsmän och ledare som vi knappt hör ett knyst om, men när det gäller Iran och Venezuela får t.o.m. ta del av amerikanska försvarets psykologiska utvärderingar av deras ledare. Vad jag vet får vi inga rapporter om att det skulle försegå några som helst övergrepp mot befolkningen i Venezuela, ändå får inte Venezuela tycka om eller ens acceptera sin valda statschef Chavez, vi i väst måste till varje pris övertygas om att han är galen från topp till tå.

Andra bloggar om: , , ,

torsdag 1 november 2007

Hur kan vi acceptera Israels brott mot mänskligheten och USAs hegemoni i FN?

Vidrigheterna fortsätter, med små vardagliga noteringar om det omöjliga livet för Palestinierna. Palestinska kvinnor tvingas föda hemma p g a Israels "barriär". Notera att SR har börjat använda Israels benämning "barriär" för muren.

FN har hittills dokumenterat 68 fall sen år 2000 där kvinnor fött barn vid vägspärrar. Den långa barriär med mur och taggtrådsstängsel som Israel byggt upp de senaste åren gör det ännu svårare för palestinier att ta sig till sjukhus.

Varför accepterar västvärlden och Sverige att Israel beter sig så här mot palestinierna? Varför?
Jag ser gärna att några svenska politiker tar bladet från munnen och säger något om detta och alla andra Israeliska övergrepp. Gärna inom en snar framtid, eller ska vi vänta tills Israel raderat palestinierna ur historien?

Medierna har för övrigt som vanligt "glömt" om att rapportera om FN-omröstningen där man som vanligt röstade emot USAs sanktioner mot Kuba.
Resolution A/RES/62/L.1”Nödvändigt att stoppa den ekonomiska, handels- och finansiella blockad som USA har framtvingat mot Kuba”antagen av FNs Generalförsamling 30 oktober 2007 med 184 röster mot 4. Det var 16e året i rad som Generalförsamlingen röstat mot blockaden med ständigt växande majoritet. Förra året var siffrorna 183 för Kubas resolution, och 4 mot: USA, Israel, Marshallöarna och Palau. I år blev det 184 för Kuba: Nicaragua och Elfenbenskusten har tillkommit, men Albanien har ändrat sig från att rösta för till att utebli. Även Irak och El Salvador uteblev. Micronesien närvarade men avstod från att rösta.


Tänk om FN skulle fungera?! Då kanske man skulle kunna rikta några ekonomiska sanktioner mot en viss rasistisk apartheidregim som bygger "barriärer" och ständigt bryter mot alla tänkbara mänskliga rättigheter år ut och år in.

Bloggar om: , , ,