lördag 28 februari 2009

Lärdomar från den Sydafrikanska anti-apartheidrörelsen

I senaste numret av Arbetarhistoria (ny hemsida) med bl a tema "Solidaritet med Sydafrika" skriver Håkan Thörn om anti-apartheidrörelsen som transnationell social rörelse. Miljontals människor världen över gick samman mot apartheid. Anti-apartheidrörelser fanns t ex i Japan, Holland, Indien, Guyana, Storbritannien, USA och Sverige. Thörn påpekar att de flesta av människorna i dessa organisationer aldrig hade satt sin fot i Sydafrika. Handlingar såsom dessa kallas alltså för SOLIDARITET, ifall någon undrar! Det fanns en tid då vi i Sverige ägnade en del av vår tid åt just solidaritet.

Det betydande svenska stödet till ANC, som enligt vissa beräkningar sägs uppgå till två tredjedelar av organisationens civila budget under den aktuella perioden, måste dels förstås mot bakgrund av de nätverk och vänskapsband som knöts under internationella ungdomspolitiska konferenser på 1950-talet, då de afrikanska befrielserörelserna och dess ledare stod högt i kurs hos unga liberaler, socialister och kommunister. Här träffades och knöts personliga vänskapsband mellan personer som senare skulle inta ledande positioner i sina respektive politiska partier, parlament och i vissa fall också regeringar - till exempel ANC:s Oliver Tambo och Nelson Mandela, socialdemokraterna Olof Palme och Anna-Greta Leijon och folkpartisten David Wirmark.


Mina kursiveringar. Helt klart var det en annorlunda tid då, t ex därför att det tycks ha existerat riktiga liberaler. Jag har tidigare påpekat att det är omöjligt att vara liberal och samtidigt försvara Israel. Liberaler slöt upp i kampen mot Sydafrikas apartheid men gör det inte i kampen mot Israels apartheid som i många fall är otroligt mycket brutalare och värre! Som det ser ut nu är de s k "liberala" partierna i Sverige, Folkpartiet och Centern de partier som starkast försvarar Israel, förutom de rabiata Kristdemokraterna. Ett hyckleri utan motstycke.

I samma nummer av Arbetarhistoria skriver Tapio Bergholm om hur det finländska bil och transportarbetareförbundet AKT medverkade till bojkott mot Sydafrika 1985 vilket bidrog till att den Finländska utrikespolitiken kom att ganska radikalt förändras.

Bil- och transportarbetareförbundets (Autoja Kuljetusalan Työntekijäliitto - AKT) förbundsstyrelse fattade den 4 oktober 1985 ett beslut som nästan helt avslutade handeln mellan Finland och Sydafrika. Forskarna Timo Heino, Iina Soiri och Pekka Peltola har sett bojkotten av Sydafrika som något exceptionellt i den finländska utrikespolitikens och fackliga rörelsens historia. Ett fackförbund satte med sitt beslut fart på de övriga förbundens och på statsmakternas åtgärder mot regimen i Sydafrika. Den dåvarande utrikesministern Paavo Väyrynen konstaterade i sin licentiatavhandling att Sydafrikafrågan "var ett typiskt exempel på hur det allmänna opinionstrycket har lett till ett partiellt avsteg från neutralitetsprinciperna".


En fackföreningsrörelse förändrade alltså det efterkrigstida inåtvända Finland till att sätta ner foten och bli en del av det internationella trycket mot Sydafrika. Det enda sättet att påverka politiker är ju som bekant genom opinionstryck. Fackföreningar kan vara en mycket positiv och progressiv kraft för att få till stånd ett sådant opinionstryck. Det går att ta lärdomar av hur anti-apartheidrörelsen arbetade för att skapa en liknande rörelse mot Israels apartheidpolitik.

Det skall dock påpekas att Israel är en svårare nöt att knäcka än Sydafrika. Man har t ex en mycket kraftfull lobby i Washington. Just därför kan denna kamp bara vinnas genom opinionstryck underifrån, därför att lobbyn kan inte lobba mot en hel gräsrotsrörelse. Målet är att politikerna ska veta att de inte har något jobb kvar efter nästa mandatperiod skulle de gå emot viljan hos anti-apartheidrörelsen. Bygg därför breda folkrörelseallianser mot Israel och dess rasistiska politik! Engagera t o m den minsta lilla och mest obetydliga förening som man kan tänkas vara med i att ta ställning mot Israels rasism och folkmordspolitik mot det palestinska folket.

Bloggar: Queen of Light, Biology & Politics, Björnbrum, Gaza; Peace n Freedom, Frida,.

Läs även andra bloggar om: , , , , , , .

Gammelmedia: Ekot rapporterar att hycklarna USA och självklart inte heller Israel deltar i en FN-konferens om rasism. Anledningen är enkel, de vill inte erkänna att sionism är lika med rasism.

onsdag 25 februari 2009

Etiskt handikappade bankirer

Den berömde Joseph Stiglitz menar att Obama räddar bankirer istället för banker. Han talar även om den typ av ekonomiska incitament och strukturer som har drivit systemet till kollaps.

JOSEPH STIGLITZ: Well, if you get an incentive structure where you say you get huge pay if things go well, but you don’t pay any consequences if things go badly, and you’re going to look at it only in terms of the profits that you make this year, not the losses that you make next year and the year after, then of course you’re going to try to get a gamble, because if you gamble and you win, you walk off with the money; if you lose, somebody else picks up the losses.

So what happened was, the banks gambled. They gambled very big. They had big profits for four years. But in the fifth year, the losses were greater than all the profits that they had in the first four years. But meanwhile, they walk off with the bonuses based on the four-year performance, and then, the fifth year, they don’t—I mean, it was quite remarkable, they didn’t even—they even got big bonuses for the record losses. Then that’s what, of course, has gotten Americans angry, so that the bonuses were described as incentive pay. But that was all a charade.

But the basic thing is, you know, our bankers are—many of them, not all of them—are, you might say, ethically challenged. But even were not they ethically challenged, the fact is they had incentive structures that led them to behave in the way they did.


Varför räddar då Obama dessa "etiskt handikappade bankirer"?

JOSEPH STIGLITZ: Well, we could all guess about the politics. We know one of the problems about American politics is the role of campaign contributions, and that’s plagued every one of our major problems. Under the Bush administration, we couldn’t deal with a large number problems, like the oil industry, like the pharmaceutical, the healthcare, because of the influence of campaign contributions. Now, my view is, one of the problems is that whether it’s because of that or not, it lends an aura of suspicion. The fact that there was so much campaign contributions from the financial sector at least raises the concern.

Now, there is one other legitimate concern, that Wall Street has done a very good job of fear mongering. They say, “If you don’t save us, the whole system will go down.” But, you know, when these banks that I talked about before, when they go down, there’s not even a ripple. The fact is, you change ownership. It happens on airlines all the time. An airline goes bankrupt, a new ownership, financial reorganization—not a big deal. What they’ve succeeded in doing is instilling a sense of fear, so that it’s a kind of paralysis that hangs over what we’re doing. And you could understand a politician. He’s been told if you do one thing, the whole system—the sky is falling, it’s going to fall. That induces political leaders to try to do the smallest incremental step, and that’s what got Japan in trouble.


Se hela intervjun på Democracy Now.


Bloggar: Ekonomikommentarer om de "stackars" ekonomiska tigrarna.

Läs även andra bloggar om: , , , , , , .

tisdag 24 februari 2009

Spam Crackdown

OK, en Onion till, men det är ju kul! Spam Crackdown OMG lolorz!!!1?!1


Spam Crackdown Threatens Koy4Goff's Penis Enlarger, Free iPod Industry

Andra bloggar om: , , .

Universitetskurs i "Kapitalet" online

Mediernas pro-rojalistiska representanter ser extra fåniga ut idag med sina små leenden på läpparna varje gång de får upprepa det überfantastiska som hänt. Ingenting annat än just återupprepandet av denna blåblodiga historia får plats idagens nyhetsflöde. Världen tycks ha stått stilla idag och väntat på beskedet, precis som de smått rubbade människorna som hade samlats utanför slottet för att vänta på att "familjen" skulle anlända.

Och när jag hör pappegojmedierna bräka ur sig: "Säga vad man vill om detta, men många var idag glada och lättade över beskedet", skänker jag en tanke till Stalin och undrar om inte hans gulager var en sån tokig idé ändå!?

Det är tur att vi lever i den s k informationsåldern och kan välja fler mediekanaler och slippa ta del den svenska kulturens kanske mest förnedrande reaktionära och idiotiska uttryck.

Jag har återvänt till Miro och letar febrilt efter nya spännande podcasts. Inom politik/samhälle genren är givna favoriter Democracy Now och Al-Jazeeras grejer. Jag rekomenderar även UCTV:s Conversations with history.

En annan fin kanal är en kurs i att läsa och förstå Karl Marx Kapitalet med professor David Harvey. Tretton lektionstillfällen där han föreläser framför elever med visst utrymme för frågor. Jag har bestämt mig för att ta mig igenom Kapitalet med hjälp av denna kurs. Till varje lektion får man så klart några kapitel att läsa. För min egen del kan jag säga att Harvey hittils har underlättat förståelsen av kapitel 1 och 2. Jag tror inte man ska läsa Kapitalet själv, och helst inte utan någon sorts förförståelse. Allra bäst är nog att ta sig an verket i en studiecirkel, men om man inte har tillgång till en sådan rekomenderar jag David Harveys föreläsningar.

Nöjes- och framför allt teknik/dator/program-kanaler verkar det finnas gott om på Miro. Jag har inte hittat någon riktigt bra Ubuntu-kanal ännu, men Category5 tipsar om en del grejer i Ubuntu. Den som hittat någon riktigt bra Linux/Ubuntu-kanal får gärna dela med sig.

Bloggar: Pia om finska motsvarigheter till Sd, Proletärbella om (m):s senaste rasistflört, Motbilder om några störtschöna engelska aktivister.

Läs även andra bloggar: , , , , , , , , , ,

De gamla pappegojrojalisterna:SvD,SR, DN.

söndag 22 februari 2009

Ny bloggdesign

Bara för att bevisa att Blogger-bloggar också kan se snygga ut så har jag dizajnat om här. OK, det är en mall Emo Blue Demo av http://www.zixpk.com/ som man fick ändra om lite med. Jag hittade mallen via TkJ, där han listade flera ställen med fina bloggermallar. Jag använde Gimp för att redigera om de medföljande bilderna.

Andra bloggare om , , , .

onsdag 18 februari 2009

Upphovsrättslobbyn måste stämma Kina

Häromdagen berättade nämligen SVT:s Aktuellt att trehundratusen kineser i minuten(!) fildelade via The Pirate Bay. Trettiotusen i minuten bara i Sverige.

Det betyder att TPB alltså inte berörs av The great firewall of China d v s den kinesiska staten medverkar aktivt till att låta TPB vara tillgängligt för sina medborgare! Detta är en skandal! Fattar någon hur många exemplar och hur mycket potentiell försäljning som försvinner i och med detta?

Efter det att upphovsrättslobbyn fått sina 117 miljoner av TPB-pojkarna måste man därför ge sig på att stämma skiten ur Kina och då måste man verkligen knäcka dem med ett fantasibelopp som ingen ens har hört talas om i mänsklighetens historia! Niotusensilljoner upphöjt i Z kvadriljoner MEGADOLLAR lär ju all den där uteblivna försäljningen minst vara värd.

Killarna från TPB och Kina borde därefter isoleras helt, eller snarare måste vi skydda upphovsrättsindustrin och våra värderingar från dem och hindra dem från att ta del av internets i framtiden! Genom att alla stater bygger en annan Great Firewall runt TPB och Kina som gör att de inte kommer in ända tills de hederligt lovar att aldrig mer fildela igen.

Läsvärt: Badlands, Roya, Svensson, Knasteoretiker och Annarkia.

Läs även andra bloggar om: , , , , , , .

Gammelmedia: SR,SVD, AB, DN, NM.

torsdag 12 februari 2009

Israel har fullbordat förvandlingen till en rasistisk apartheidstat

Israel har nu, efter valet, fullbordat förvandlingen till en rasistisk apartheidstat säger Dr. Mustafa Barghouti till Democracy Now.

This is a very serious shift, but not only to the right; this is a shift to racism. In my opinion, in these elections, Israel has completed the transformation into an apartheid state with an apartheid racist political system.

And this is the outcome of two processes. One is the implantation of fear and hatred in the Israeli society by the Israeli establishment. The army is a big part of that establishment, and the military-industrial complex is a second big part. And the second factor has been the complicity of the international community. The United States administration, previous administration, the European governments, the whole official international community has been complicit with Israeli crimes, war crimes in Gaza and in other places, and silent about forty-one years of occupation. So, basically, people in Israel think they can do what they want. If they violate human rights in such a terrible manner and nobody is objecting, I think they think they can move forward towards racism and an apartheid system, and that is unfortunately the case today.

In addition to what was said about practically the Likud racist approach dominating the whole scene, with Livni and Netanyahu—and here I would agree that there aren’t much differences between the two. Maybe you can say that both of them are racist. Only, Netanyahu is a blunt racist, and Livni is a racist with some makeup. But they both represent the same.

Barak, on the other hand, who was supposed to represent what you call left-centrist party, shocked everybody, in my opinion, by being even more extreme and more racist. When he described Lieberman, who’s clearly a neo-fascist and a very dangerous element, he said—he accused him not of being a fascist, not of being an extreme, but he criticized him for not being tough enough. He said, “This is a lamb in hawk’s clothing. And when did he ever shoot anybody by himself?” So Barak was competing with Lieberman by saying, “I am the man who shot Palestinians. I am the man who executed Palestinians with my own hands.”

Det är på denna perversa nivå som de största Israeliska partierna nu befinner sig. Och professor Neve Gordon från Ben-Gurion University hade detta bla detta att säga om neo-fascisten Liebermans planer på att ta ifrån araber deras medborgarskap ifall de inte är "lojala" mot staten.
NEVE GORDON: It’s unclear exactly what it is. And that’s part of its power, is the—it’s whoever is not loyal to the state, according to what Lieberman and his friends believe is loyal, their citizenship can be stripped. What people are saying is that he’s talking about Arabs that are supporting the Palestinian cause for a state and supporting maybe even Hezbollah. They’re not loyal, and therefore their citizenship should be stripped.

Now, history teaches us how these things go. You begin by stripping the loyalty of an Arab that supported the Hezbollah, and then you strip the citizenship of an Arab that supported the Palestinian Authority, and then you start stripping the citizens of certain lefty Jews, and that’s how things go.

So—and what is interesting about all of this is that Netanyahu, the leader of Likud, said that he supports the motion of stripping citizenship to those who are unloyal to the state. But he said the only—“My only problem with Lieberman’s proposal is that Lieberman doesn’t tell us exactly how to enforce it, and it’s very difficult to enforce.” So, conceptually, ideologically, it’s a much broader political spectrum that’s supporting this connection between loyalty and citizenship, and that is extremely dangerous, I think.


Bloggar: Hans Linde, Forum för Frihet, Svensson, Badlands, Anna Wester, Gaza; Peace n' Freedom.

Läs även andra bloggar om: , , , , , .

tisdag 10 februari 2009

Sony släpper en helt ny skitgrej alltså


Sony Releases New Stupid Piece Of Shit That Doesn't Fucking Work

Bloggar:, , ,

lördag 7 februari 2009

Vi är i Afghanistan för vår skull inte afghanernas

En norsk kapten vid namn Tom Christian Blix berättar för NRK hur meningslösa operationerna i Afghanistan är. Av ledningen får de veta att det viktiga är att de gör något inte vad de gör. Som en följd av de oklara målen och tafatta insatserna, man gör raider utifrån sin bas stannar ett tag och drar sig tillbaka, så har de norska styrkorna snarare förvärrat situationen än förbättrat den för befolkningen.

Militärtolken Sosan Asgari Mollestad fyller i att vi är i där för vår skull, inte afghanernas. Vi är där för att framstå som hjälpare men vi drar vi oss tillbaka när det blir besvärligt. Vi minimerar våra åtaganden och förluster genom att häcka i baser, dra ut på korta äventyr, och återvända till basen. Politiska lösningar och återuppbyggnad finns inte på kartan eftersom vi inte är där för att höra vad Afghanerna vill ha menar Mollestad, vi är där för att genomföra våra operationer och målsättningar som vi har satt utifrån vårt perspektiv.

Afghanistan är inte är en osjälvisk hjälpoperation från västvärldens sida. Sådant har vi, mig veterligen, aldrig sysslat med. Afghanistan är ett pågående projekt så länge vi får ut något av Afghanistan. Mer om detta hos bla Reflexions of red. Det är därför vi etablerar baser och säger åt soldaterna att det viktiga är bara att sysselsätta sig, helst döda något 10-tal "talibaner" i veckan. Då har våra medier har något att rapportera om så att skattebetalarna känner att deras pengar gör någon "nytta". Vi kommer att vara där en lååång tid framöver, det vill säga om vi får som vi vill och inte blir utsparkade.

Bloggar: Motbilder, Ekonomikommentarer, Ett hjärta rött.

Läs även andra bloggar om: , , , , , .

fredag 6 februari 2009

Vem bär ansvaret för om en robot begår en massaker?

Idagens program av Democracynow diskuterade Goodman med författaren P.W. Singer hur robotar kommer förändra hur vi, eller först och främst USA för krig. Flera s k "drones", eller obemannade flygmaskiner och olika beväpnade robotar är redan aktiva i Irak och Afghanistan, men även i USA, för att t ex bevaka gränsen till Mexiko.

Flera intressanta aspekter togs upp, bla vem som skulle vara ansvarig för om en robot begår en massaker. Är det någon som eventuellt manövrerade roboten, eller i framtiden kanske bara startade en robot som sedan utför ett uppdrag? Eller är det någon general ovanför som gav ordern eller är det programeraren som är ansvarig för att t ex någon bug fanns i hans kod som gjorde att roboten fick frispel och sköt ihjäl en samling oskyldiga människor. Och det har redan hänt:

AMY GOODMAN: P.W. Singer, you write about robots making mistakes, like in South Africa in 2007, a software glitch in a robotic gun; in ’88, a semi-automatic defense system of the USS Vincennes accidentally shoots down an Iranian passenger plane, killing all 290 people on board, including sixty-six children.

En annan fråga är den distansering till kriget som robotarna medför. Kommer allmänheten att ännu lättare acceptera krig? USA:s mänskliga förluster i Irak har varit små och ekonomiskt tycks man inte längre drabbas av att föra krig i flera år, åtminstone inte USA. Det är inte krigen som är orsak till den nuvarande ekonomiska krisen. Kommer man iom att man skickar ut robotar som man delvis kontrollerar från Nevadaöknen att lättare kunna argumentera för att starta krig eller gå in i konflikter när det inte "kostar" något.

Häpnansväckande nog talade Singer om att de piloter som just sitter i Nevadaöknen och styr dessa drones i Afghanistan har mer besvär av så s k posttraumatiska stressymptom än de som befinner sig på plats i fält. Detta kan bero på att deras "krig" förs hemmifrån. De går upp på morgonen pendlar till jobbet som vem som helst men sätter sig framför en dator styr en flygfarkost och dödar människor. Därefter ska de åka hem till sin familj och försöka leva ett normalt liv till nästa pass börjar i krigsfabriken. Distanseringen till kriget blir både verklig och overklig på samma gång, man styr den lilla roboten utan fara för sitt eget liv och har ihjäl ett antal människor. Kanske börjar uppfatta sig själv som en ren bödel snarare än någon sorts ärofylld kämpe i den amerikanska armén som gav sitt liv för sitt land. En del av den amerikanska myten förlorar hela sin innebörd.

Från motståndarsidan menar Singer att USA iom dessa maskiner uppfattas som fega och inte vågar ställa sig öga mot öga med sin fiende. Bara det en felberäkning från USA:s sida då en stor tanke med dem just varit att skrämmas.

Se hela inslaget på Democracynow.

Bloggar: Motbilder, Roya, Svensson, Esbati. Läs även Jorge Capelán på Mana om "Alla dessa apajävlar".

Läs även andra bloggar om: , , , , , ,

Gammelmedia: Mattias Gardell i SvD om den oseriösa larmrapporten från Rosengård.
Några tips på AB.
1. Uri Avnery "Höj rösten mot Israel".
2. Petter Larsson "Rättvisa ser olika ut".
3. Catrin Ormestad "Skrämmande val i Israel".
4. Pierre Schorri "5 sätt att stoppa Israel".

torsdag 5 februari 2009

Bill Moyers om USA:s bombningspolicy

Se Bill Moyers intervjua en historiker, Marilyn Young och en gammal vapenuppfinnare, typ, Pierre Sprey. De har många intressanta saker att säga om USA och dess världsomspännande bombplanstaktik. Jag tyckte även det nedanstående sagda från Sprey var väldigt intressant. Genom att kalla det ett "krig mot terrorismen" förstorar vi och legitimerar de som utför extrema och kriminella handlingar som t ex WTC. Ett krig har minst två sidor som båda gör anspråk på att kämpa för sig och de sina, och vinner därmed popularitet. Genom att kalla det ett krig kan extremistiska rörelser öka sin legitimitet och tilldragningskraft. Vi förser dem med alla argument de behöver. Bushregimen och Västvärlden har, både genom ord och handling skapat och legitimerat uppkomsten av en sorts världsrörelse som mycket riktigt anser sig befinna sig i krig med oss.

PIERRE SPREY: This is not a war on terror. You know? And anybody who starts from the premise that it's a war on terror is heading straight into disasters error.

MARILYN YOUNG: Yeah.

PIERRE SPREY: And he said-

BILL MOYERS: I don't understand that because George W. Bush defined this as a war on terror. And I think Obama must be using the same invocation, you know?

PIERRE SPREY: Exactly.

BILL MOYERS: This is all part of the war on terror. He said it in his inaugural address.

PIERRE SPREY: Yes, he said that. I was appalled. You talk about our hearts sinking.

PIERRE SPREY: 9/11 was not an act of war.

BILL MOYERS: What was it?

PIERRE SPREY: It was a criminal act. It was a simple.

MARILYN YOUNG: Right.

PIERRE SPREY: Criminal act by a bunch of lunatic fanatic violent people who needed to be tracked down and apprehended and tried exactly as you would with any other lunatic violent person, like we do with our own domestic terrorists, like the guy who bombed the Oklahoma federal building.

BILL MOYERS: Federal building. Right.

PIERRE SPREY: You know? Exactly the same thing we did to him is what we should have launched on a huge basis, of course, on a huge international police basis and not called it.

MARILYN YOUNG: And there would have been totally international support.

PIERRE SPREY: It's not a war.

MARILYN YOUNG: Right.

PIERRE SPREY: We, by calling it a war, we have glorified al Qaeda. We have glorified the cause of violent radical Islam. All that tiny minority have become heroes. And we made them heroes. We made their propaganda. We made their case for them.


Läs även andra bloggar om: , , , , , , , , , .

onsdag 4 februari 2009

Öppet brev till Barack Obama från en Israelisk kvinnaBloggar: Gaza Peace n' Freedom, Björnbrum, Dessa mina minsta bröder, Röda Malmö, Jinge,Queen of Light.

Läs även andra bloggar om:, , , , ,

tisdag 3 februari 2009

Undrar hur länge Carl Bildt kan stå på huvudet?

Carl Bildt är i Gaza och säger till SR:

På frågan om Carl Bildt nu kommer att inleda en dialog med Hamas när han nu kommit till Gaza, svarade Bildt:

– Nej, så är det inte. Däremot hoppas jag att man ska få en bättre dialog mellan palestinierna själva. Det är de som ska tala med varandra på annat sätt för att förhindra att Gaza och Västbanken går olika vägar, för att förhindra att Palestina aldrig får någon framtid som oberoende stat. Det fordras att palestinier efter denna tragedi börjar tala med varandra och gör de det som kommer också det internationella samfundet att respektera det.

Jo just det vahetere....!? För vad har t ex Israel med det här att göra? Det är ju bara en "tragedi" som berör palestinierna för sig själva? Palestinierna måste tala med varandra "på annat sätt", d v s det sätt vi dikterar, Hamas får t ex inte tala. Anledningen till att palestinierna aldrig kan etablera någon stat är deras eget interna fel, Israel har inget med det att göra. Tack för den förklaringsmodellen Carl Bildt!? Har du kollat kartan Calle? Vid det här laget är nog alla palestinier överlyckliga över Israel och "det internationella samfundet" som alltid visar dem den solidaritet och den respekt de förtjänar. Där behövs ingen försoning.

Lycka till Carl Bildt, vad det nu än är som du pysslar med?

Och omvärlden förväntas återigen betala för Israels härjningar? Det är helt enligt "försoningsprocessens" logik att hålla Israel både ekonomiskt och moraliskt oansvariga antar jag.

Bloggar: Esbati, Motbilder.

Läs även andra bloggar om: , , .

Gammelmedia: SVD 1,2.