söndag 31 maj 2009

Sådan är kapitalismenLäs även andra bloggar om: , , .

fredag 29 maj 2009

Personangreppen i den politiska debatten blir allt fränareLäs även andra bloggar om: , , .

torsdag 28 maj 2009

"Avsaknaden av allmän rösträtt gjorde att intressegrupper inte organiserade sig för att lägga beslag på den växande kakan"

Missa inte Kerstins genomgång av den nyliberala historien om Hong Kong på den fantastiska sajten marknadskraften.com. Med underbara nyliberala historiska förklaringar, tillika rättfärdiganden och hyllande av kolonialism och auktoritära regimer.

En bidragande förklaring var koloniformens statsskick. Avsaknaden av allmän rösträtt gjorde att intressegrupper inte organiserade sig för att lägga beslag på den växande kakan, samtidigt som den brittiska kontrollen garanterade att regimen inte överträdde sina befogenheter. Ett system som ger liknande resultat som en begränsad stat styrd och kontrollerad genom allmän rösträtt och en stark konstitution.

Folkets ointresse för politik bidrog också till möjligheten av den begränsade staten. De flesta hade flytt från Kina och ville nu bara vara i fred från politiken och sköta sitt eget. Och det var precis vad de fick.

Kommentarer känns överflödiga.

Läs även andra bloggar om: , , , , ,

onsdag 27 maj 2009

Svårigheten att få tillbaka pengar från aggressiva och mäktiga låntagare

Läste just en intervju med Daniel Ankarloo i senaste Socialistisk Debatt. Han svarar bl.a. detta på frågan om han ser några historiska paralleller till den kris som sker nu.


Men det är vissa saker när det gäller krisen just nu som är intressant, som är annorlunda, och som faktiskt gör mig lite orolig. Det är att USA tidigare, alltså under 1930-talskrisen, var en nettoutlånare i världsekonomin. Men det är de inte idag. Mycket av utlandsskulden i välrden ligger idag parkerad i USA. USA kommer nu att ta på sig väldigt stora skulder, och är det enda land som kan göra det, vilket inte beror på att USA är en ekonomisk stormakt, utan för att det är en militär stormakt. Det enda sättet för USA att kompensera den här stora parkeringen av utlandsskulden, det är helt enkelt att om vissa länder vill ha tillbaka de där pengarna så kan USA låta bli att betala tillbaka och säga att man har militärmakt som uppbackning. Så jag är lite orolig för en ytterligare militarisering av USA:s utrikespolitik och dess statsapparat.


Illustration över världens militärutgifter
.

Wikin om USA:s försvarmakt.

Bloggar: Motbilder om den senaste lögnen och propagandavinsten för kriget mot terrorismen.

Läs även andra bloggar om: , , , , , , .

tisdag 26 maj 2009

Ytterligare något hundratal väljare blev nog övertygade om att rösta på Piratpartiet idag

Vi kunde väl inte haft en sämre kulturminister och mesigare justitieminister än dessa.

Seså rättning i ledet nu alla EU-positiva partier, ni vill väl inte att Sverige ska bli stämda av EU-kommissionen? Nej, tänkte väl det, vi gör som vi blir tillsagda! EU har alltid rätt! Och låt nu Kultur- och propagandaministern börja utfärda arresteringsorderna mot alla som någonsin utbytt information med varandra på internet.

Läs även andra bloggar om: , , , , , .

Amerikanska soldaters vittnesmål från Irak

Se Democracynow:s specialavsnitt: Winter Soldier on the Hill: War Vets Testify Before Congress.

These are just a few of the disturbing and unacceptable stories I could share with you from my time in Iraq. Others would include continually dehumanizing Iraqis by referring to them as “hajis” or “sand niggers.” Even the racist and sexist nature that exists within the military itself, which was obviously—overtly obvious on a daily basis. I could also tell story upon story of families being destroyed as a result of an occupation that unfortunately should have never taken place.


At the first Winter Soldier investigation in 1971, one of the Vietnam veterans held up a similar photograph and said, “Don’t ever let your government do this to you. Don’t ever let your government put you in a position where this attitude towards death and this disregard for human life is acceptable or common.” And yet, we are still doing this to service members every day, as long as the occupation continues.


Ett tidigare inlägg med soldaters vittnesmål från Irak:

"Anytime we did have embedded reporters with us our actions would change drastically

...we never acted the same, we where allways on key with everything, did everything by the books..."


Det vi saknar nu är Irakiernas vittnesmål inför Kongressen.

Bloggar: Motbilder, Gaza Peace n' Freedom.

Läs även andra bloggar om: , , , , , , .

söndag 24 maj 2009

Rösta V om du bryr dig om ockuperade folkLäs även andra bloggar om: , , , , ,

lördag 23 maj 2009

För att du är terrorist

Du bist Terrorist (You are a Terrorist) english subtitles from lexela on Vimeo.Läs även andra bloggar om: , , , , ,

fredag 22 maj 2009

Svensk höger och fransk kolonialism i Algeriet

Jag såg via Esbati att Motbilder skrivit om en massaker på algerier mitt i Paris 1961. Jag bekantade mig en hel del med Algeriet och några andra afrikanska länder när jag skrev min magisteruppsats i historia. Nedan är ett minimalt redigerat uttdrag ur just denna uppsats som behandlade hur den etablerade svenska högern beskrev kolonialism och avkolonialisering i tidskriften Svensk Tidskrift (SvT) 1955 - 1965. Först en liten bakgrund. Siffror inom [] är alltså fotnoter som redovisas på slutet.

Bakgrund Algerietrevolten 1954-1962

År 1830 hade Algeriet införlivats med Frankrike. Dess ställning var något annorlunda än det övriga franska kolonialväldet i det att landet var uppdelat i tre departement jämställda de departement som fanns i Frankrike. I Algeriet levde på 1950-talet sedan generationer tillbaka även en fransk vit minoritetsbefolkning, s k pieds-noirs. Ursprungsbefolkningen av araber och berber saknade franskt medborgarskap och hade ingen rösträtt. Muslimer kunde endast erhålla medborgarskap genom att avstå från att praktisera Islam.[1]

En ny stadga tillkom efter andra världskriget som skulle försöka blidka självständighetsanspråken i Algeriet. Frankrike skulle tillåta ett algeriskt parlament med två kammare: en för européerna och en för ursprungsbefolkningen. Valet som hölls till denna 1948 var dock kontrollerat av fransmännen och man arresterade de algeriska nationalistiska kandidaterna. Både i den europeiska och i den algeriska kammaren hamnade franskvänliga politiker. När upproret väl bröt ut 1954 fanns alla förutsättningar på plats: en majoritet av befolkningen saknade representation, nationalistiska rörelser hade organiserat sig samt ett ekonomiskt och socialt förtryck av ursprungsbefolkningen. Den militanta nationalistiska rörelsen FLN (Front de Libération Nationale), tog således initiativet till ett väpnat uppror 1954.[2] Målet för FLN var total självständighet, vilket den europeiska befolkningen motsatte sig.[3]

Kampen blev hård och bitter med inslag av tortyr från båda sidor. Den franska militären, men även politiker över hela vänster- högerskalan i Frankrike hade beslutat sig för att inte förlora Algeriet. Detta kan förklaras med dels med närvaron av den franska befolkningen i Algeriet, men även med den stora prestigeförlust som den franska armén just lidit i Indokina 1954. Man var helt enkelt trötta på att förlora och retirera från sina gamla kolonier.[4] Det gick t o m så långt att även franska officerare i Algeriet 1958 gjorde uppror och vägrade lyda Paris order vilket ledde till en politisk kris.

President René Coty bad general Charles de Gaulles att bli premiärminister. Denne utlöste undantagstillstånd i Algeriet och började arbeta på en lösning av konflikten.[5] FLN satte upp en provisorisk regering i Tunis under ledning av Ferhat Abbas, men inkluderade även Ben Bella[6] och andra fängslade ledare i Frankrike. 1959 erkändes algeriernas rätt till självbestämmande och förhandlingar med FLN inleddes. I Frankrike hade även opinionen svängt och en folkomröstning 1961 gav de Gaulle mandat att genomföra algeriskt självstyre.[7] Fransmännen i Algeriet motsatte sig detta in i det sista. I december 1960 blev de Gaulle hastigt tvingad att återvända från ett besök i Algeriet då européerna ställde till oroligheter på gatorna och den 21-22 april 1961 gjorde återigen militären uppror och tre franska generaler deklarerade en egen regering.[8] Oroligheterna fortsatte och inte fören i mars 1962 kunde förhandlingarna slutföras för Algeriets självständighet. Detta ledde till att merparten av den franska befolkningen lämnade Algeriet.[9]

Algeriet, det mest civiliserade landet i Afrika

1955 nämns det som hände i Algeriet tillsammans med Marocko i SvT för första gången.
Redan från början konstateras att det är tack vare de franska insatserna som landet, ekonomin, undervisningen och de hygieniska förhållandena förbättrats.[10] Detta tema återkommer under hela undersökningsperioden och i princip allt som var positivt med Algeriet tillskrevs Frankrikes förtjänst. De franska jordbrukarna, s k colons hade t ex utfört ett beundransvärt kolonisationsarbete.[11] Den franska hälsovården kunde enligt SvT t o m ses som själva upphovet till den algeriska nationen.

För Frankrike och dess ledning är det en hederssak gentemot de landsmän, som genom ihärdigt arbete lyckats bygga upp ett högtstående näringsliv, att skydda deras mänskliga och moraliska rättigheter. Fransmännen i Algeriet har utvecklat landets resurser – icke araberna. Man kan rentav säga att den algeriska »nationen» har skapats genom fransk hälsovård.[12]

De franska invånarna menade SvT var därför rädda för att infödda fanatiker nu skulle ta makten och beröva dem både liv och egendom.[13] De ca 1,2 miljoner fransmännen som levt i flera generationer i Algeriet ville inte överlåta styret åt den efterblivna arabiska majoriteten skrev man.[14]
Landet har sedan det erövrades av fransmännen, genomgått en väldig utveckling. Från att ha varit en barbar- och sjörövarstat styrd av en enväldigt Dey har Algeriet blivit det mest civiliserade landet i Afrika. Men otack är världens lön. I dag befinner sig fransmännen invecklade i någonting mitt emellan ett kolonialkrig och en polisoperation av oerhörd omfattning som för varje dag blir allt allvarligare.[15]

Det är uppenbart att epitetet mest civiliserad uppstod genom en jämförelse med Europa, i detta fall kanske Frankrike. D v s för SvT var västvärlden bärare av civilisation och utgångspunkten för att bedöma vem som skulle kunna vara mest civiliserad i Afrika. Men någon uppskattning från Algeriernas sida för denna kulturgärning fanns alltså inte.

Det fanns enstaka fall av mild kritik riktad mot franska kolonisatörer. En artikel signerad Hans Granqvist konstaterade att konflikter uppstått i kolonierna, t ex p g a att kolonisterna alltid hade lagt beslag på de bästa områdena och då befolkningen ökade, p g a de förbättrade sanitära förhållandena, fanns det inte plats nog att försörja befolkningen. I Algeriet hade detta lett till 40 procentig arbetslöshet bland den algeriska befolkningen.[16] Den nya franska politiken menade Granqvist syftade till uppfostran till självstyrelse och att frankrike nu införde den allra mest civiliserade och högtstående formen av demokrati, vilket i o f inte var helt oproblematiskt enligt Granqvist.
Det är givet att det uppstår en del dråpliga situationer, när primitiva folk konfronteras med systemet. Att en väljare behåller valsedeln med sin politiska idols bild för att sätta upp på vägen [så!], medan han med förakt kastar ifrån sig motståndarens sedel i valurnan, är ett exempel. Och det finns många andra, som i västerländska ögon ger intryck av politisk omogenhet, men som snarare beror på de inföddas svårigheter att anpassa sig efter ett system, som ursprungligen inte utformades för deras behov och i överensstämmelse med deras traditioner.[17]

Algerierna betraktas inte som jämlikar utan som underlägsna och det var upp till fransmännen att lära dem västerländsk demokrati. Frankrike hade givit moderniteten till Algerierna men trots detta ansågs de fortfarande efterblivna och omogna.

SvT skrev 1959 om kvinnans frigörelse i Algeriet, vilken var beroende av de Gaulles nya äktenskapslagar. Hittills menade man hade kvinnorna levt i en rättslös tillvaro under den mohammedanska rätten. Flickor hade blivit bortgifta och kvinnor hade i praktiken inte kunnat skilja sig. Mannen hade däremot kunna skilja sig genom ”att tre gånger uttala formeln »Jag förskjuter dig».”[18]. Den nya lagen skrev SvT visade att Algeriet var beroende av Frankrike för att kunna genomföra sitt moderniseringsarbete och det var en utveckling mot västerländska ideal om frihet och människovärde.[19] SvT framställede återigen orientalen som efterbliven och vidskeplig och religiöst fanatisk.

Relativt tidigt jämför man i SvT FLN med gerillan i Vietnam och gör kopplingen att dessa var kommunistiska infiltratörer.[20] I artiklarna om Algeriet kombinerades ofta hotet från kommunismen med hotet från arabisk nationalism. Muslimerna hade anammat den europeiska 1900-tals flugan; nationalismen. Då nationalismen tagits upp av araberna, resonerade man, förenades den med Islam vilket man ansåg vara anledningen till dess fanatism. Den vita rasens nationalism hade däremot för det mesta varit religiöst indifferent menade SvT.[21] Och araberna hatade Israel, för att inte säga hela västvärlden. Israel som var ”den enda västerländska bastion bland mot allt occidentalt fientliga eller opålitliga arabgrannar.”[22]

De farligaste orosstiftarna i världen var de arabiska nationalistledarna menade man 1957. I radiopropaganda från Kairo hetsades arabvärlden till kamp mot väst. SvT skrev att under samtal med araber fick man höra att de i sin kamp mot väst kunde söka stöd hos kommunistländerna eftersom de tack vare sin religion var immuna mot kommunistiska idéer. Detta var ett farligt önsketänkande och det var knappast troligt att religionen var en sådan maktfaktor att den kunde stå emot kommunismen bland nordafrikanska stadsbor. Kommunisterna var dessutom starkare i Algeriet än i någon annan del i Nordafrika, och detta berodde främst på att araber arbetat i Frankrike och där blivit influerade och det var dessa som nu flyttat tillbaka och utgjorde de mest aktiva terroristerna enligt SvT.[23]

I Nordafrika fanns alltså en dubbel fara, arabisk nationalism och kommunism. Alternativt fogades den arabiska nationalismen in under det överordnade kommunistiska hotet. De arabiska nationalisterna framställdes som religiösa fanatiker, men att deras religion skulle kunna stå emot kommunismen fann man alltså föga troligt. Europeiska fördomar och föreställningar om araber och orienten förklarade arabernas irrationella nationalism. I en recension av Arvid Fredborgs bok ”Nationalistiska oroshärdar från Stilla havet till Atlanten” skrev fil. Dr Ivar Andersson:
Fredborg behandlar ingående och med rik exemplifiering den arabiska nationalismen i dess olika uppenbarelseformer. Denna nationalism bygger icke på härstamning utan på språk och kultur. Den största svagheten hos Främre Orientens araber är benägenheten för demagogiska överdrifter, arrogant språk och känslotänkande som ofta leder till en påfallande orealistisk bedömning av en politisk situation. Alltför gärna vädja arabiska politiker fortfarande till pöbeln.[24]

Avslut
Europas rationalitet, civilisation och utveckling kontrasteras mot Orientens avvikande, underutveckling och primitivitet. Enligt litteraturhistorikern Edward Said beskrevs Orienten som något man borde frukta eller kontrollera. Frukta därför att orienten var likställd med föreställningen om t ex invaderande mongolhorder. Därav behövdes kontroll genom pacificering, forskning eller om det var möjligt med ockupation.[25] Den algeriska kvinnan var ett offer för den algeriska mannen. Endast genom Frankrikes hjälpande hand kunde sådan vidskepelse och förtyck av kvinnor avskaffas i Algeriet. Genom att säga att man var tvungen att skydda oskyldiga individer hos den Andres egen befolkning kunde man legitimera fortsatt kontroll och maktutövning. Om känslan av att skydda den Andre på detta sätt var verklig eller ej byggde den på föreställningen om europeisk paternalism över den Andre och att denne inte förmådde ta hand om sig själv. Detta är ett av fyra väldigt gamla europeiska argument som enligt Emanuel Wallerstein fungerat för att ge legitimitet åt maktutövning.

Kort uttdrag ur uppsatsens slutdiskussion

Många var under Kalla kriget genuint rädda för Sovjet och kommunismen och risken för atombombskrig. Många trodde, och tror säkerligen även att Europeisk civilisation var den högsta och främsta. Men utöver detta måste det erkännas att makten även tänker strategiskt och behöver kunna legitimera sina handlingar. De europeiska kolonialmakternas anspråk hade uteslutande prioritet framför de nationella självständighetsrörelserna i SvTs och förmodligen den konservativa högerns ögon. De nationella frihetsrörelserna stämplades därför oftast som kommunister, terrorister och ibland även som kannibaler. Utan européernas hjälp, vilka företrädde kristen civilisering och modernitet, skulle det inte gå att få bort primitivitet och efterblivenhet. Dessutom var de primitiva folken i och med sin primitivitet även en fara för sig själva, oförmögna att utan Europa inse sitt eget bästa. Wallerstein och Ania Loomba påpekar att argumenten är mycket gamla och välanvända av Europa. Lika gamla som upptäckten av möjligheten att genomföra erövring och kolonialism. Så frågan uppstår; är det inte lite konstigt att högern i ena stunden helt ogenerat talade om behovet av att väst säkrade Kongos naturtillgångar, för att i nästa andetag hävda att västs närvaro enbart var av altruistisk karaktär som innebar fördelar för ursprungsbefolkningen och ett skydd för t ex dess kvinnor? Rädslan för Sovjet fanns säkerligen hos herrarna i SvT och hos den svenska högern och andra generellt. Men hoten användes och altruistiska argument skapades även för att kunna legitimera västs agerande i t ex Algeriet, Kongo och Angola. Likväl som rädslan för terrorister finns idag används samma altruistiska argument och samma hot för att kunna legitimera västs invasioner och ockupationer av t ex Afghanistan, Irak och Palestina.

Noter:
[1] Springhall, John, Decolonization since 1945 the collapse of European overseas empires (New York 2001), s. 148.
[2] Bjereld, Ulf & Demker, Marie, Utrikespolitiken som slagfält; De svenska partierna och utrikesfrågorna (Stockholm 1995), s. 247-248.
[3] Nationalencyklopedin 2000, CD-rom, sökord: Algerietrevolten
[4] Springhall, s. 148-149.
[5] Bjereld & Demker, s. 248.
[6] Ben Be´lla, Ahmed, f. 1916, algerisk politiker, president 1963–65.
[7] Nationalencyklopedin 2000, CD-rom, sökord:Algerietrevolten
[8] Bjereld & Demker, s. 249.
[9] Nationalencyklopedin 2000, CD-rom, sökord:Algerietrevolten
[10] SvT, 1955, De två sultanerna, s. 480-481.
[11] SvT, 1957, Algeriet – landet i brännpunkten, s. 81.
[12] SvT, 1959, Tunisien och Algeriet, s. 335.
[13] SvT, 1955, De två sultanerna, s. 482.
[14] SvT, 1956, Frankrike i Nordafrika, s. 246.
[15] SvT, 1957, Algeriet – landet i brännpunkten, s. 81-82.
[16] SvT, 1957, Nya vägar i fransk kolonialpolitik, s. 516-517.
[17] SvT, 1957, Nya vägar i fransk kolonialpolitik, s. 520.
[18] SvT, 1959, Kvinnans frigörelse i Algeriet, s. 128.
[19] SvT, 1959, Kvinnans frigörelse i Algeriet, s. 128.
[20] SvT, 1956, Franska problem och perspektiv, s. 321-ff.
[21] SvT, 1956, Orient mot Occident, s. 173.
[22] SvT, 1956, Orient mot Occident, s. 174.
[23] SvT, 1957, Algeriet – landet i brännpunkten, s. 82.
[24] SvT, 1962, Nationalistiska oroshärdar, s. 538.
[25] Said, Edward, Orientalism (Stockholm 2004), s. 445.

Bloggar: Motbilder, Esbati.

Läs även andra bloggar om: , , , .

Intressant?

onsdag 20 maj 2009

Iran kan inte konstruera eller använda ett kärnvapen

Democracynow rapporterar:

A joint American-Russian commission has concluded the proposed US missile defense system in Eastern Europe would be ineffective against the types of Iranian missiles it would purportedly aim to stop. The Bush administration launched the program under the pretense it would protect Europe against Iran, but it’s widely seen as a far-strike weapon. The commission of US-Russia scientists bolsters that perception. In their report for the EastWest Institute, the scientists say Iran is highly unlikely to produce a nuclear-tipped missile, and the proposed defense shield wouldn’t be able to stop one anyway. The scientists say Iran is years away from producing a nuclear warhead and could only do so with major and highly visible foreign assistance. It also notes Iran would be further unlikely to launch an attack because doing so would assure its own destruction through US retaliation. The Obama administration has so far continued with the missile program but hinted it could be open to its cancellation.

Min fetning!

Andra bloggar om: , , , .

tisdag 19 maj 2009

Varför talar ingen om Saudiarabien när det gäller Pakistan?

Gammelmedierna har ju spekulerat en hel del i om Pakistan kommer att falla i Talibanernas händer. Jag tror det är osannolikt och en alldeles för enfaldig analys av vilka krafter det verkligen är som konkurrerar om makt och inflytande i regionen. Se Riz Khan intervjua människorättsaktivisten Asma Jahangir nedan. Det är flera strider som pågår och dessutom flera motstridiga och motsägelsefulla strider som pågår samtidigt inom Pakistan. Och förmodligen finns där en aktör vars utrikespolitik västvärldens medier sällan eller aldrig berör i dessa sammanhang.

"Where are they getting the money from? We believe that Saudi Arabia is still funding them. Now, why is that not being cut off? Why is the Pakistan and US administration quiet about this?"Bloggar: Motbilder om historieförfalskare i Israel, Roya om den värdelösa rapporteringen från Sri Lanka och UV om att Vänsterpartiet delar ut ACTA-dokumenten imorgon på Mynttorget kl 12-13 i Stockholm.

Läs även andra bloggar om: , , .

söndag 17 maj 2009

Enögda NATO-anhängareVi har ju ett helt borgerligt block i Sverige som inte drömmer om annat än att göra oss beroende av NATO. Folkpartisten Birgitta Ohlsson skrev nyligen en artikel som dryper av floskler och enögd hökmentalitet. Det positiva är att hon avslöjar hur pass mycket vi redan är insyltade i denna organisation, utan att någon debatt förs om det eller att folket tillfrågats om det är rätt eller fel.

It's disingenuous to have so few Swedes aware of the fact that their country is in practice already part of NATO. Sweden has a lot more soldiers under NATO Command than under the UN flag, and many Swedes are unaware that we have a NATO ambassador with her own secretariat at NATO headquarters in Brussels.Läs även andra bloggar om: , , , , , .

fredag 15 maj 2009

USA och det sekteristiska våldet i IrakFörutom oljan har man även helt ogenerat cashat in Iraks matproduktion.


Läs även andra bloggar om: , , , , , ,

måndag 11 maj 2009

John McCain rappar

Alliansfritt listade nyligen våra svenska borgares otroligt fräscha låtar, men jag tycker nog det här alstret med John McCain toppar dem alla. Den fångar ju på pricken innehållet i liberal & konservativ politik dessutom! Piskor, personangrepp och så lite bomber mot något land i mellanöstern. Se så, sträck på er och skaffa er ett jobb era fuskare som major Björklund skulle sagt!


Läs även andra bloggar om: , , , , ,

Moralisten Alexander Bard

Några dagar gammal men den är ju underbar. Läs Ann Charlott Altstadts sågning av mannen i shorts, den ljugande Folkpartistiska chefsideologen och moralisten Alexander Bards senaste filosofiska pekoral.

Det kan tyckas märkligt att Bard, som vill avskaffa moralen/moralismen, anslutit sig till Folkpartiet som är det mest utpräglat moralistiska alternativet i svensk politik. Men det är trots allt logiskt: eftersom liberalerna inte tror på några sociala, ekonomiska strukturer blir de själva oundvikligen moralister. Varför finns klassamhället, enligt författarna? Jo, därför att folk inte fattar.

Liberaler kan inte förklara varför människor blir arbetslösa, bråkar i skolan eller begår brott, med annat än att det beror på dålig karaktär. Den enda förklaring de har till att stökiga klassrum är ett problem endast i socialt utsatta områden, är att föräldrarna är slappa och deras barn asociala. Moralismen är liberalismens auktoritära kärna och leder ofrånkomligen till kontraproduktiv rottingpolitik – ta dig i kragen, hut går hem, lås in dem länge och straffa minderåriga.


Via Esbati.

Och Badlands har också en fantastiskt fin genomgång av denna filosofiska gigant.

Läs även andra bloggar om:, , , , .

lördag 9 maj 2009

Stephen Hawking om Palestina och Gaza m.m.Via KABOBfest.

Läs även andra bloggar om: , , ,