måndag 30 juni 2008

Den riktade shoppingkulturen

Rekomendation: Ann-Charlott Altstadt i senaste Flamman, om Sex and the City och varför shoppingkulturen är en kvinna.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Protestera mot FRA genom Expressen

Jag läser inte gärna kvällsblaskor men detta initiativ från Expressen var ju onekligen bra.

Fortsätt protesterna!

Jag hoppas Piraterna kommer in i EU-parlamentet och ruskar om det gamla partietablissemanget rejält. Bara deras namn torde vara en radikal provokation för de flesta gamla konservativa, kristdemokratiska och andra nyliberala krafter som härskar där.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

lördag 28 juni 2008

Definiera Nelson Mandela

Kanske, kanske kommer nu "terroristen" Nelson Mandela att avskrivas som terrorist i USA. Allas vår "Condi" tycker det är lite genant att inte kunna prata med sin motpart, men allt ligger nu i den store och vise ledaren George Bush händer.

Sedan 1980-talet har Mandela varit terrorist i USA:s ögon. Om vi hade haft den nya FRA-lagen på 1980-talet, hade vi inte då "sålt" USA den information vi haft om Mandela och befrielserörelsen ANC? Kanske är jag naiv som tror att vi faktiskt inte gav dem vad vi visste? Myndigheter och utrikespolitik är ju som bekant områden befriade från moraliska ställningstaganden, så man hade ju inte behövt spekulera i vad informationen kunde användas till av USA. Fast det är klart numera säljer man ingenting, man byter och samförståndet mellan EU och USA:s eliter är ju större nu. Alla medborgarna är misstänkta och informationen måste kunna bytas mellan EU och USA:s repressiva myndigheter. Undrar vems definition av vad Mandela är som ska gälla i detta enorma västerländska säkerhetsprojekt? För inte kan vi ha några som då är terrorister i USA och som inte är det i EU, för det skulle ju betyda att kriget mot terrorn är helt subjektiv och utsatt för rådande makthavares godtycke!?!

Det är i sanning de tuffa beslutens tidevarv för våra kära ledare och vi har en hård skeppare i Sverige. FRA beslutet är fattat och beslut är beslut enligt enligt ledaren. Och 200 miljoner kronor ytterligare till denna svenska underrättelsetjänstens kronjuvel kan man säkert också besluta om.

"Alla tjänar på om debatten lägger sig." En bild på två stycken som tjänar lite extra på just det påståendet.


Tips, läs Projo´s blogg om att Anders Wik ljuger. Läs Motvallsbloggen om varför vi kanske bör se upp med Sovjet/DDR-jämförelserna i FRA debatten.

Andra bloggares åsikter om , , , , ,

Det heliga hushållet och den antifeministiska reformationen

Recension: Lyndal Roper, The Holy Household. Women and Morals in Reformation Augsburg, Oxford 1989, 289 sid.

Lyndal Roper menar inledningsvis att tidigare forskning ansett den protestantiska reformationen som grunden för den progressiva feminismen. Man har tolkat reformationen som genealogiskt sammankopplad med andra "positiva" samhälleliga företeelser så som individualitet och modernitet. Roper hävdar att den bilden är en felläsning av reformationen och argumenterar istället för att reformationen var ett sätt att totalt inkorporera kvinnan inom ett hushåll med en man som överhuvud. Reformationen var en oerhörd konservativ kraft med en tydligt definierad syn på giftermålet, sexualiteten och även prostitutionen.

Roper undersöker staden Augsburg med sina 30 000 invånare vid tiden för reformationen på 1520-talet och fram tills man faktiskt åter började tillåta delar av det katolska samhället att återvända till staden slutet av 1540-talet. Motiveringen av Augsburg är tydligt formulerad då det där fanns tidiga inslag av Lutherdom som följdes av en mer moraliskt centrerad evangelisk lära. Augsburg skall även ha ett väldokumenterat straffregister vilket lämpar sig för att studera just den evangeliska moralismen.

Roper förklarar övertygande hur reformationen drog till sig de mäktiga och styrande männen i hantverksskråna. Reformationens värderingar var de samma som skråmästarna brann för, disciplin, heder, och respekt för hushållets överhuvud d v s mästarnas auktoritet. 1537 var reformationen genomdriven och man stängde katolska kyrkor och kloster. Men mest betydelsefullt var de nya giftermålsrätterna och disciplin-förordningarna som tillät det styrande rådet att utöva mer auktoritet över giftermålet och sexualiteten. I centrum för hur man tänkte sig samhället stod en man med fru och barn hierarkiskt under sig och längst ner i kedjan fanns deras tjänare, d v s detta var bilden av idealhushållet.

Augsburg dominerades av små hushållsdrivna affärer styrda av skråmästare. I denna hushållsidé ingick en tydlig arbetsfördelning mellan mannen och kvinnan. Det var bara män som kunde bli mästare och som fick någon yrkesutbildning. Kvinnorna kunde i bästa fall hjälpa sina män i deras yrkesliv men skulle hellre sköta om barnauppfostran och andra hushållssysslor. I ett relativt långt kapitel beskriver även Roper hur prostitutionen såg ut och fungerade i staden. Det är intressant att notera hur Luther tänkte sig de prostituerade som några som var värre än giftmördare. Luther menade att de med sin syfilis kunde smitta upp till 20, 30 goda män, och hade han (Luther), fått bestämma, hade han steglat och flått dem. Roper konstaterar med andra ord Luthers ickesympati för de prostituerade. Det var den prostituerade kvinnans fel inte hennes kund och hon var källan till synd. Samtidigt förklarar Roper att när Augsburg stängde sin bordell så var det inte p g a hälsoskäl utan man definierade istället verksamheten som sexuell synd. I och med ovan nämnda disciplin-förordning blev alla sexuella kontakter utanför äktenskapet en sexuell synd och med stängningen av bordellen sågs alla prostituerade som äktenskapsförbryterskor.

En viktig poäng är att när en kvinna mist sin oskuld ansågs hon vara en fallen kvinna och ett promiskuöst liv var efter det oundvikligt. Man såg vägen till den prostituerades syndiga liv genom dennes moder och en misstänksamhet mot alla kvinnor infann sig. När man stängt bordellen, menar Roper, kunde man inte längre se om en kvinna var prostituerad, förut hade klädedräkten visat det. Kunde nu då vem som helst vara en äktenskapsförbryterska och prostituerad? Reformationen som först tycktes erbjuda alla män och kvinnor likvärdiga sexuella förhållanden inom äktenskapet, misstänkte nu istället alla kvinnor, gifta som ogifta för att när som helst ge sig hän åt sina lustar.

Rådet avsåg att kontrollera äktenskapet och man tänkte sig att mannen hade rätt att med visst fysiskt våld bestraffa sin fru vid äktenskapsbrott. I annat fall kunde mannen anses vara medbrottsling till frun och ha fått pengar av henne för att tolerera det. I ytterliggare ett kapitel beskriver Roper situationen för nunnorna i de kloster som fanns i staden då man försökte stänga dem och få nunnorna att återgå till det normala livet i staden och gifta sig. Nunnornas sexualitet ansågs även den hotande och man försåg klostren med speciella vakter som framför allt skulle hålla munkar utestängda. Styrande rådet utgav sig för att vara nunnornas väktare av deras oskuld och nunnorna förbjöds även lämna klostret.

Sammanfattningsvis kan man säga att i det lilla hushållet fanns den ekonomiska grunden så väl som ett moraliskt disciplinerat och rättfärdigt leverne. Överst i hushållsmodellen fanns mannen som envåldshärskare. Disciplinen och ordningen upphöjdes i och med reformationen till moraliska och religiösa värden. Den religiösa auktoriteten sätts i viss mån åt sidan för världsliga institutioner med det styrande rådet och dess disciplinförordningar. Kontrollen över de sexuella relationerna får en oerhört framskjuten plats i det reformerade samhället.

Ropers undersökning av Augsburg ger en god insikt i reformationens idévärld och de påtagliga förändringar som den förde med sig. Man kan dock fundera över varför katolicismen tilläts återvända till staden och något riktigt svar ger aldrig Roper. Hade befolkningen kanske tröttnat på den hårda disciplinen och kontrollen? Intressant att notera är att Roper nämner att giftermålsrätten avskaffades 1546, men återinfördes då Sverige ockuperade staden 1632. Vilket får en att fundera på hur hårt kontrollerande och disciplinerande den svenska reformationen var. Män och kvinnor var religiöst lika enligt protestanterna men på jorden hade de helt olika uppgifter och plikter. Detta visar Roper oerhört tydligt och på ett övertygande sätt vilket ger läsaren insikter i varför den protestantiska reformationen kunde vinna sådant genomslag hos de styrande grupperna av män.


Hyllningsgravyr med anledning av Gustaf II Adolfs "befriarens" intåg i Augsburg 1632, Nordisk familjebok. (mina citationstecken).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag 27 juni 2008

Folkpartist hoppar av pga FRA

Folkpartisten Johan Frick hoppar av alla sina kommunala uppdrag enligt SR.

– Droppen var partiets ja i riksdagen till FRA-lagen. Det är en så viktig liberal principfråga så jag väljer att hoppa av, säger Johan Frick.

Frick säger sig även vara kritisk till den"auktoritära hållning som partiet haft de senaste åren."

Ok, jag som vänstermänniska kan inte annat än att gotta mig åt detta. MOHAHAHAHAHAHAHA!!!

Andra bloggares åsikter om , , ,

torsdag 26 juni 2008

George Carlin och nyspråket

Komikern George Carlin har ju avlidit. Nedan en video som iaf fick mig att relatera till samtiden och t ex regeringens nyspråk i FRA debatten.


Reinfeldt-bashing är i dagarna lika lätt som Bush-bashing. Det är liksom så upplagt att man nästan tycker synd om karln. "Alla tjänar på om debatten lägger sig". Och i samma intervju konstaterar han att beslut bara kan kritiseras, aldrig ändras. Fantastiskt.

Andra bloggar om , , , ,

Fredrik Malms tal från demonstrationen 2006 bara lögner?

Måste bara hjälpa till att sprida nedanstående video på hycklaren Fredrik Malm. Jag minns mycket väl den där demonstrationen på Mynttorget främst mot razzian mot Piratebay och jag mindes tom delar av Malms tal som jag tyckte var ett mycket bra tal. Jag minns hur han inledde med de där orden att det inte var varje dag som han stod under en massa röda fanor och talade, men att han gjorde det ändå för att han tyckte detta var viktigt. Och det är helt rätt, den här frågan är viktig och den går liksom ovanpå eller utanför den traditionella höger/vänster-skalan. Ingen vill ha massavlyssning och övervakning av alla medborgare, frågan förenar därför alla demokratiskt tänkande människor. Så vad hände med Malm och de andra ungliberalerna, eller ens de gamla liberalerna? HUR fan kunde de bli så jävla fel? Är allt Malm säger i videon från 2006 bara ordbajsande och tycker han redan där egentligen precis tvärtom? Eller började han tycka tvärtom när han kom in i riksdagen och hotades med partipiskor och dylikt? Var det partimobbingen han var rädd för?


Hyckleriet kan inte bli tydligare. Sprid den här filmen! Jag hittade den på Motbilder. Alla svenska medborgare bör veta att någonstans i vår riksdag ligger något och ruttnar och stanken blir bara värre och värre så länge inte medborgarna agerar, så länge vi inte diskuterar vår demokrati på allvar och de problem som omgärdar den.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag 25 juni 2008

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda

Recension: Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1904)

Sociologen Max Webers undersökning med det lustiga namnet har blivit över hundra år sedan den först gavs ut men är i mina ögon en skarp och aktuell analys av ursprunget till den västerländska kapitalismen. Undersökningen inleds med en bakgrund till det i många hänseenden unika kapitalistiska system som utvecklats i västerlandet. Det är en speciell särart menade Weber, av rationell kapitalistisk organisation av till synes fritt arbete.

Ett av Webers syften var att förklara uppkomsten av denna borgerliga företagarkapitalism. "Gränslöst förvärvsbegär är inte det minsta identiskt med kapitalism, än mindre med dess ’anda’" noterade Weber. Kapitalism kan snarare ses som en tygling av sådana impulser. Svaret på frågan om den västerländska kapitalismens uppkomst menade Weber måste sökas i den protestantiska reformationen.

Ett något omständligt försök att förklara för läsaren vad kapitalismens anda betyder eller innebär, illustreras ändå i slutändan väldigt talande med några strofer skrivna av Benjamin Franklin. Franklin predikade en särskild etik, där förtjänandet av pengar var en dygd utan att man för den skull skulle leva som en livsnjutare, utan snarare strikt asketiskt och fri från hedonism. Pengainkomst var ett uttryck för duglighet och skötsamhet i sitt yrke. En etik som denna skulle under Antiken och medeltiden förmodligen skulle ha setts som ren girighet, men just en sådan etik är nödvändig för den moderna kapitalismen.

En central dogm i de olika protestantiska riktningarna var att inte leva som en munk, utan istället uppfylla de plikter som individen hade i världen. Klosterlivet var att dra sig undan de världsliga plikterna, och uppfyllandet av dessa världsliga plikter var det enda sättet att behaga Gud menade reformatörerna. Weber ansåg dock att det framför allt i de puritanska sekterna utvecklades speciella samband mellan det praktiska livet och de religiösa utgångspunkterna. Weber går därför igenom kalvinismen, pietismen, metodismen och de baptistiska sekterna som underrubriker i ett kapitel han kallar "Den asketiska protestantismens yrkesetik".

Webers analysmetod är den s k ideal typen och med den renodlade han de olika religiösa idéerna. Idealtypen underströk Weber, var alltså något man sällan påträffade i den historiska verkligheten, men genom att renodla idealtyper kunde man alltså jämföra med verkligheten och på så vis urskilja specifika verkningar. Webers analys av de asketiska protestanternas yrkesetik visar att grunderna till den moderna kapitalismen mycket väl kan finnas i dessa religiösa idéer. Kalvinisterna tänkte sig t ex sig själva som utvalda att efter bästa förmåga öka Guds ära i världen genom att fullgöra hans befallningar. Gud förväntar sig den kristnes sociala prestation och kalvinistens sociala aktivitet var helt enkelt dennes arbete. Intensiv världslig aktivitet sågs även som det enda medlet för att nå visshet om sin egen utvaldhet.

Även de pietistiska tänkarna föreställde sig att Gud välsignade sina utvalda genom framgång i arbetet. Faktum var även att t ex baptisterna vägrade ta anställning i staten, då det ansågs vara en plikt att ta avstånd från allt världsligt. Vilket ledde till att baptisterna arbetade i det opolitiska yrkeslivet. Centralt är dock att det var moraliskt förkastligt att slå sig till ro och njuta av sina pengar och ägodelar. På jorden var de utvaldas uppgift endast hårt arbete för att öka Guds ära. Vilket var en stor skillnad från tidigare, då man exempelvis ansett att den som kan leva utan arbeta inte behövde det. Istället skulle denne ha kunnat behaga Gud minst lika väl genom exempelvis kontemplation som en andlig verksamhet att nå Guds rike. Inte ens den rike skall undgå att arbeta enligt de puritanska tänkarna. Gud hade en uppgift åt alla, ett s k kall, som måste uppfyllas.

Asketismen menade Weber, som först hade flytt från världen och stängt in sig i kloster hade nu stigit ut i världen och började istället genomsyra det världsliga vardagslivet. För kalvinister, pietister, metodister och baptister var asketism och hårt arbete det som fordrades av var och en som ville förvissa sig om sin salighet. Denna puritanska livsinställning gynnade en ekonomisk rationell livsföring. Weber menar att dessa 1600-tals sekter ledde till att synen på förtjänandet av pengar förändrades och ur den uppstod den specifika borgerliga ekonomiska etiken. Weber avslutar med att återkoppla till sin egen (vår?) samtid och skrev att kapitalismen övergett asketismen, eftersom den numera vilar på mekanisk grund. Då kapitalismen inte längre behöver motiveras med en plikt relaterad till det högsta andliga värdena, har således de världsliga passionerna fått en plats som inte sällan liknas vid en sport. Den moderna människan idag kan inte föreställa sig den enorma inverkan de religiösa idéerna haft på samhällsutvecklingen och där är jag helt och hållet beredd att hålla med Weber.

Undersökning är en verklig ögonöppnare och ger oerhört intressanta insikter till kapitalismens ursprung. Webers resonemang övertygar och lämnar nog ingen läsare oberörd. Det är en kort träffsäker och stringent undersökning. Att den skrevs för över 100 år sedan spelar ingen roll, detta arbete håller högsta relevans för att förstå den moderna kapitalismens ursprung även idag.

Andra bloggar om , , , , ,

måndag 23 juni 2008

Johan Norbergs ovetenskapliga rapport till Globaliseringsrådet

För oss som missade den, läs ekonomhistorikern Daniel Ankarloos kritik av Globaliseringsrådets ideologiskt färgade rapport Välfärdens välfärd: Fyra decennier som förändrade planeten, skriven av Johan Norberg på uppdrag av regeringen. Bl a påtalas den ovetenskapliga frånvaron av begreppsdefinitioner samt det ensidiga användandet av köpkraftskorrigerande dollar PPP$. Ett mått som är mycket problematiskt och har fått utstå massiv kritik menar Ankarloo, något som Norberg över huvud taget inte diskuterar. Läs hela kritiken här i PDF.

"Rapporten lider också av en total avsaknad av sådana problematiseringar av de begrepp och slutsatser som den försöker grunda, som pekar i annan riktning än de förutfattade meningar som Norbergs teorier om världen försöker fastslå. Att till exempel entydigt ta den utveckling som skett i delar av Syd- och Sydostasien (Sydkorea, Taiwan och nu Kina och till viss del Indien) som bevis för "öppenhet", "frihandel" och som indikation på nyliberal politiks välsignleser, är i ljuset av den breda forskning kring dessa länders ekonomiska historia som under de senaste 20-30 åren producerats, minst sagt en förenklad historia. De på många sätt (i alla fall med nyliberala ögon sett) genomreglerade industrialiseringsprocesser som Sydkorea och Taiwan genomgått sedan 1950-talet och framåt, samt Kinas utveckling från 1980-talet och framåt, låter sig knappast sammanfattas i de förenklade tolkningar som Norberg ger uttryck för. Inget av dessa länder har till exempel nått sina framgångar på basis av sådana märkliga påhitt som en "oberoende riksbank"! Och den närmast diktatoriska kontrollen och korporativismen i dessa länder har, oavsett hur illa vi må tycka om dem, varit de reella historiska förutsättningarna för utvecklingen i fråga - långt bortom ensidiga sagoberättelser om "den öppna marknaden".

Via ETC.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag 22 juni 2008

FRA och regeringen använder olika argument för lagen

Hett lästips i FRA-debatten: Aron Etzlers ledare i senaste Flamman.

”Vi kan konstatera att det har skett en teknikförändring under lång tid. Ska vi ha en möjlighet att följa med i utvecklingen så behövs den här lagen.”, säger Allan Widman, fp, till Aftonbladet.
Just det, det är tekniken som ändrat allt. Den borgerliga regering som driver igenom detta paradigmskifte låter närmast som frälsta fildelare. Det går att avlyssna allt – och då gäller det att hänga med. Märk väl att argumentationen går stick i stäv med FRA:s egen (de gör ju enligt egen utsago samma sak som de alltid gjort).


Bild uppsnappad hos Thaher Pelaseyed.

Andra bloggare om , , ,

Gammelmedia: DN 1, 2 och Margareta Zetterström på SvD:s brännpunkt.

Noam Chomsky: AmericanismAndra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag 21 juni 2008

Uppmaning: Gå på FRA demonstrationerna!

Jag, liksom en stor del av bloggosfären, har fått något av FRA-tunnelseende just nu. Jag anser ändå detta tunnelseende vara berättigat. Jag ska inte behöva tveka en sekund över vad eller hur jag vill uttrycka mig, och jag ska framför allt inte behöva undra över hur en politiker eller tjänstemän på FRA kan komma att tolka det jag skriver. Jag vet att jag förmodligen kan skriva på och leva mitt liv som vanligt även efter hösten 2008, men poängen är att jag ska veta att jag kan vara övervakad och därmed internalisera ett annat beteende. Det kan inte finnas någon bloggare eller journalist, eller någon kritiskt tänkande medborgare som inte oroas av FRA-lagen!

Många, många, många bloggare skriver bra och kritiskt om FRA och regeringen just nu. Det är bra. Det här är en liten blogg med få läsare men alla strån till stacken som det heter, så därför uppmanas alla att delta i de kommande dagarnas protestaktioner. Jag kommer vara bortrest och missa de flesta i början av veckan men jag har förhoppningen att vara med på demonstration lördagen den 28 och bananrepublikfesten 2a juli. Opassande har en lite samanställning av aktiviteter. Och jag hoppas att den 28e blir den jättedemonstration som jag hoppades på i förra inlägget! Kampen har bara börjat, lagen måste rivas och denna perversa antidemokratiska övervakningsregering måste bort! Statsråden som sitter i den borde aldrig tillåtas sitta i regering igen, helst aldrig sätta sin fot i riksdagen igen!


Reinfeldts kompis George Bush verkar för övrigt hålla övervakning- och maktmissbrukarfanan högst av alla, i vanlig ordning.
SvD 1, 2 3. DN 1 och Centern "upplyser" arbetsgivare om bloggare som ber Centerpartister att dra åt helvete.

FRA-tunnelseendet har dock inte tagit över helt. Läs Rawia om att de Israeliska bosättarfanatikerna nu sätter eld på palestiniernas jordbruk och olivträd vid västbanken. Hade Hamas, eller någon annan rörelse börjat bränna Israelisk mark, vad tror ni hade hänt då? Man vågar knappt tänka på det bisarra övervåld som skulle brukats av Israelerna mot hela den palestinska befolkningen i ett sådant läge.

Bndra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag 19 juni 2008

Tack vare "liberaler" lever vi nu i Bodströmsamhället

Bodströmsamhället röstades igenom av en borgerlig "liberal" regering!? Jag saknar egentligen ord... man kan säga och tänka det för sig själv hur många gånger som helst och man kommer ändå inte fatta att det skett!?

Det fanns tydligen 1 liberal i regeringen och hon vill nästan kalla sig vänsterpartist?

Jag hoppas innerligen att detta var dödstöten för denna regering. Jag hoppas dessutom på en megademonstration genom Stockholm inom några dagar. Med samtliga ungdomsförbund + piraterna och vanliga arga jävla medborgare som vägrar acceptera denna antidemokratiska och från den totalitära avgrunden uppstigna helvetesregering.

Sveriges regering föreslår nu även små förändringar av den svenska flaggan. Alla förändringar kommer först att granskas av regeringen utnämnda kontrollkommittéer som kommer att se till att regeringens ursprungliga förslag följs till punkt och pricka.

Bild funnen på Bloggelito.

Bloggar om: , , , ,

onsdag 18 juni 2008

Därför är jag medlem i Vänsterpartiet del 2

Från det nya partiprogramet:

Försvara grundläggande fri- och rättigheter!

Särskild terroristlagstiftning skall avvisas – våldsbrott skall lagföras inom ordinarie rättsramar. Principen om att människor skall anses oskyldiga tills motsatsen är bevisad måste lyftas fram som avgörande för ett fungerande rättsväsende. Politiskt motiverade organisationsförbud avvisas bestämt. Tortyrförbudet skall vara absolut och Sverige under inga omständigheter medverka till att människor riskerar att avvisas till tortyr eller annan omänsklig behandling. Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Växande övervakning och registrering skall motverkas. Utgångspunkten vid krav på nya register eller övervakningsmöjligheter måste vara att informationen riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Onödiga eller föråldrade register bör upplösas och de registrerade underrättas. Det ska finnas ett effektivt, oberoende system för att kontrollera polis och militär, det vill säga de yrkesgrupper som har rätt att utöva våld.


Via Ali.

Rekomenderar även starkt alla att läsa Rawia som ger en insikt i vilka grupper som förmodligen kommer drabbas värst av FRA:s massavlyssning.

Bloggar om , , , , ,

Övervakarna ska övervakas av de som vill övervaka oss

Nu ska vi kritiker lugnas, och då menar jag inte de s k "osäkra" borgerliga statsråden som ser det nya förslaget som en "triumf". Med vackra ord om "kontrollinstanser" ska nu regeringens STASI-lag kunna röstas igenom. Med exakt så många vackra ord som behövs föra att inte den breda massan medelsvenssons också ska börja vrida och vända på sig och kanske få för sig att hoppa ur soffan och demonstrera de med. Problemet är bara att vackra ord bara är just, vackra ord. Förre SÄPO chefen dömer ut förändringarna, det är lagen i sig det är fel på. Och författaren Anders R Olsson säger så här till SR:

"– För att uttrycka det lite krasst så är det väl så att just de personer och partier i riksdagen som under hårt motstånd har drivit igenom det här övervakningssystemet ska kontrollera att det inte händer några skandaler med det. Det vill säga just de personer som inte har råd med några skandaler ska övervaka hanteringen, och det är inte särskilt förtroendeingivande i mina ögon, säger Anders R Olsson."


Även vå s k "terroristexpert" Magnus Norell, ni vet mannen som all gammelmedia måste ha med så fort man skriver ordet "terrorism" i en artikel, gör ett verkligt "expertutalande" och menar att "de allra farligaste nätverken" inte sitter och mailar, sms:ar eller chattar med varandra över msn, typ. Undrar vad den killen har i lön?

En av de vettigaste kommentarerna kom från en av demonstranterna, Christian Säflund i AB: "– Det värsta är inte vad som kan hända i dag eller i morgon, utan vad som kan hända om partier som sverigedemokraterna kommer till makten."

Gammelmedia: DN 1, 2, 3 och en rolig SvD:are där några bloggare får komma till tals.

Bloggar om: , , ,

måndag 16 juni 2008

Orwell, FRA-omröstningen och gammelmedia

Några ord från herr Orwell som jag tyckte passade till de (osäkra?) borgerliga partimedlemmarna inför FRA omröstningen.

"En partimedlem förväntas sakna privata känslor och luckor i sin entusiasm. Han förutsätts leva i ett oavbrutet rasande hat mot utländska fiender och inhemska förrädare, i triumf över segrar och i underkastelse inför partiets makt och visdom. Det missnöje som alstras genom hans torftiga, otillfredsställande liv vänds avsiktligt utåt och ges utlopp genom anordningar sådana som tvåminutershatet, och spekulationer av det slag som möjligtvis kunde leda till en skeptisk eller upprorisk inställning dräps i förväg genom hans tidigt förvärarvade inre disciplin. Det första och enklaste stadiet i denna disciplin, som kan inläras även av små barn, är vad som på nyspråk kallas krimstopp.

Krimstopp betecknar förmågan att tvärt hejda sig, liksom instinktivt, på gränsen till någon farlig tanke. Den innefattar förmågan att inte fatta analogier, att inte kunna upptäcka logiska misstag, att missförstå de enklaste argument om de strider mot Engsoss, samt att bli uttråkad eller illa berörd av varje tankegång som går att utveckla i någon kättersk riktning. Krimstopp betyder kort sagt skyddande enfald. Men det är inte nog med enfald. Tvärtom kräver rättrogenhet i ordets fulla bemärkelse att man behärskar sina egna mentala processer lika fullständigt som en ormmänniska i sin kropp. Det oceaniska samhället vilar i sista hand på tron att Storebror är allsmäktig och att partiet är ofelbart. Men eftersom Storebror i verkligheten inte är allsmäktig och partiet inte ofelbart, uppstår behovet av en aldrig svikande, ständigt fortgående flexibilitet i behandlingen av fakta.

Nyckelordet är svartviting. Tillämpat på en motståndare betyder det hans vana att oförskämt påstå att svart är vitt, tvärtemot uppenbara fakta. Tillämpat på en medlem av partiet betyder det en lojal vilja villighet att säga att svart är vitt, då partidisciplinen så kräver. Men det betyder också förmågan att tro att svart är vitt, och än mer, att veta att svart är vitt och att glömma att man någonsin har trott motsatsen. Detta kräver en fortgående ändring av det förflutna, vilket möjliggörs av det tankesystem som egentligen innefattar allt det övriga, och som på nyspråk heter dubbeltänk."

Ur: George Orwells 1984, s. 189-190.

Och ytterligare några ord från herr Orwell som kanske främst riktar sig till de svenska medierna, numera vedertaget omnämnda som "gammelmedia".

The sinister fact about literary censorship in England is that it is largely voluntary.

Unpopular ideas can be silenced, and inconvenient facts kept dark, without the need for any official ban. Anyone who has lived long in a foreign country will know of instances of sensational items of news — things which on their own merits would get the big headlines-being kept right out of the British press, not because the Government intervened but because of a general tacit agreement that ‘it wouldn’t do’ to mention that particular fact. So far as the daily newspapers go, this is easy to understand. The British press is extremely centralised, and most of it is owned by wealthy men who have every motive to be dishonest on certain important topics. But the same kind of veiled censorship also operates in books and periodicals, as well as in plays, films and radio. At any given moment there is an orthodoxy, a body of ideas which it is assumed that all right-thinking people will accept without question. It is not exactly forbidden to say this, that or the other, but it is ‘not done’ to say it, just as in mid-Victorian times it was ‘not done’ to mention trousers in the presence of a lady. Anyone who challenges the prevailing orthodoxy finds himself silenced with surprising effectiveness. A genuinely unfashionable opinion is almost never given a fair hearing, either in the popular press or in the highbrow periodicals.

[...]

One of the peculiar phenomena of our time is the renegade Liberal. Over and above the familiar Marxist claim that ‘bourgeois liberty’ is an illusion, there is now a widespread tendency to argue that one can only defend democracy by totalitarian methods. If one loves democracy, the argument runs, one must crush its enemies by no matter what means. And who are its enemies? It always appears that they are not only those who attack it openly and consciously, but those who ‘objectively’ endanger it by spreading mistaken doctrines. In other words, defending democracy involves destroying all independence of thought. This argument was used, for instance, to justify the Russian purges. The most ardent Russophile hardly believed that all of the victims were guilty of all the things they were accused of: but by holding heretical opinions they ‘objectively’ harmed the régime, and therefore it was quite right not only to massacre them but to discredit them by false accusations. The same argument was used to justify the quite conscious lying that went on in the leftwing press about the Trotskyists and other Republican minorities in the Spanish civil war. And it was used again as a reason for yelping against habeas corpus when Mosley was released in 1943.

These people don’t see that if you encourage totalitarian methods, the time may come when they will be used against you instead of for you.


Från: George Orwell, The Freedom of the Press Orwell's Proposed Preface to ‘Animal Farm’

Några bloggar: Opassande, Rick Falkvinge, Motvallsbloggen.

Gammelmedia: DN 1, DN 2, SvD.

Bloggar om: , , , , , , , ,

Orwell, en outömlig källa till visdom, så som en bonus:
"Krig är, som vi får se, numera helt en inrikes angelägenhet. I det förflutna kämpade alla länders härskargrupper mot varandra, även om de kunde inse sina gemensamma intressen och därför begränsa krigsförstörelsen, och det det var segraren som alltid utplundrade den besegrade. I våra dagar bekämpar de inte alls varandra. Kriget förs av varje härskargrupp mot dess egna undersåtar, och krigets mål är inte att utföra eller förhindra territoriella erövringar, utan att bevara samhällstrukturen oskadd. Själva ordet krig har därmed blivit missvisande. Det vore antagligen riktigt att hävda att kriget genom att ha blivit kontinuerligt har upphört att existera."

Ur: George Orwell, 1984, s.181.

lördag 14 juni 2008

FRA och Foucault

"För att upprätthålla disciplin krävs ett arrangemang där själva blicken verkar betvingande; en apparat där de tekniska åtgärder som gör det möjligt att se medför en maktutövning och där tvångsmedlen gör dem som är utsatta för dem fullt synliga. Under den klassicistiska tidsåldern uppförs efter hand dessa "observatorier" för att iaktta den mänskliga mångfalden, som vetenskapernas historia så föga prisat. Vid sidan av den stora teknologi som omfattade kikare, linser, ljustrålar, och som sammanföll med grundandet av den nya fysiken och kosmologin, utbildades en rad smärre tekniska grepp för att se utan att synas; en obskyr hantering av belysningar och blickfält lade i det fördolda grunden till ett nytt vetande om människan, utifrån tekniska åtgärder avsedda att underkuva och utnyttja henne."

[...]

"Benthams Panopticon är det arkitektoniska uttrycket för denna samordning av maktmekanismer. Principen är bekant: en cirkelrund byggnad bildar en ring i vars mitt reser sig ett torn; detta är försett med stora fönster som vetter mot ringens insida; den ringformade byggnaden är uppdelad i celler som går tvärs igenom den; varje cell är försedd med två fönster, ett inåt, som svarar mot fönstern i tornet; ett utåt som släpper in ljuset som tränger igenom cellen från den ena sidan till den andra. Det enda man behöver göra är då att placera en övervakare i tornet och låsa in en dåre, en sjuk, en dömd brottsling, en arbetare eller ett skolbarn i varsin cell. Övervakaren i tronet kan urskilja alla de små instängda silhuetterna som avtecknar sig i motljus i den omgivande byggnadens celler. Varje bur är en liten teater för en enda skådespelare, fullkomligt individualiserad och ständigt synlig. Den panoptiska anordningen upprättar rumsliga enheter som gör det möjligt att oavbrutet iaktta och omedelbart känna igen. Man vänder alltså upp och ner på fängelsehålans princip; eller rättare sagt, dess tre principer - låsa in, beröva ljuset och dölja - man bevarar bara den första och slopar de båda andra. Fullt ljus och övervakarens blick åstadkommer ett effektivare fängelse än mörkret, som när allt kom omkring utgjorde ett skydd. Synligheten är en fälla."


[...]

"Därmed uppnår Panopticon sin huvudsakliga verkan, nämligen att göra fången ständigt medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten om det fungerar makten automatiskt. Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling är diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas, den arkitektoniska anordningen blir en maskin som skapar och underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den som utövar den, kort sagt, fångarna är innneslutna i en maktsituation som de själva uppbär. Från den synpunkten är det på en gång för mycket och för litet sagt att systemet fungerar genom att fången ständigt iakttas av en övervakare: för litet, ty huvudsaken är att han vet sig vara övervakad, för mycket, ty han behöver inte vara det i verkligheten."

Ur: Michel Foucault Övervakning och straff, sid. 172, 201 och 202. Min kursiv.

DN 1, DN 2, SvD 1, SVD 2.

Bloggar om: , , , , ,

tisdag 10 juni 2008

Terrorismen i världen minskar

Tvärtemot mediarapporteringen menar Human Security Brief att antalet döda i terroristattacker minskar i världen. Från senaste numret av Svenska Freds tidning PAX nr 3 2008:

Den ifrågasätter den konsensus som finns bland experter i väst om att hotet från terrorismen har ökat och att allt fler dör i terrordåd. Rapportens forskare fann att orsaken till att antalet döda i terrordåd ansågs ha ökat kraftigt sedan 2003 var att instituten räknade dödliga angrepp mot civila utförda av ickestatliga aktörer i Irak. Rapporten konstaterar att detta sätt att räkna är ovanligt eftersom den typen av dåd oftast inte beskrivs som terrordåd utan som ett krigsbrott eller brott mot mänskligheten. Dessutom räknade instituten inte liknande attacker mot civila, utförda av ickestatliga aktörer i andra länder som terrordåd. Human Security Report räknade därför bort statistiken från Irak och fann då att siffror från flera institut visar en nedgång på 40 procent när det gäller antalet döda i terrordåd.
Bloggar om: , , , ,

måndag 9 juni 2008

Barnen i Gaza lider av undernäringBloggar om: , , , ,

söndag 8 juni 2008

Därför är jag med i Vänsterpartiet

För att det består av tänkande progressiva människor som tycker som mig!:)

Bloggar om: ,

lördag 7 juni 2008

Bush tvingar igenom permanenta baser i Irak del 2

Igår skrev jag om att Bush-administrationen kommer tvinga igenom en lag i Irak som ger USA minst 50 permanenta baser och immunitet mot Irakiska lagar för dess armé och legosoldater. Det visar sig nu att Bushregimen använder ytterligare påtryckningsmedel för att driva igenom den lagen.

The US is able to threaten Iraq with the loss of 40 per cent of its foreign exchange reserves because Iraq's independence is still limited by the legacy of UN sanctions and restrictions imposed on Iraq since Saddam Hussein invaded Kuwait in the 1990s. This means that Iraq is still considered a threat to international security and stability under Chapter Seven of the UN charter. The US negotiators say the price of Iraq escaping Chapter Seven is to sign up to a new "strategic alliance" with the United States.

Och Irakierna får inte ens välja vilken valuta de önskar ha sina besparingar i.
The fact that Iraq's financial reserves, increasing rapidly because of the high price of oil, continue to be held in the Federal Reserve Bank of New York is another legacy of international sanctions against Saddam Hussein. Under the UN mandate, oil revenues must be placed in the Development Fund for Iraq which is in the bank.

The funds are under the control of the Iraqi government, though the US Treasury has strong influence on the form in which the reserves are held.

Iraqi officials say that, last year, they wanted to diversify their holdings out of the dollar, as it depreciated, into other assets, such as the euro, more likely to hold their value. This was vetoed by the US Treasury because American officials feared it would show lack of confidence in the dollar.

John McCain: "100 år i Irak är helt OK med mig."


Bloggar om: , , , , ,

SÄPO:s åsiktsregistrering av vänstern

Jag rekomenderar alla att göra ett besök på Bo Hogrelius blogg. Där delar han bl a med sig av sina egna SÄPO-akter som han fått ut.

Vi som valde att agera fullt lagligt blev övervakade, telefonavlyssnade, registrerade osv. Fick inte arbeten vi sökte osv.

Varför tillät den socialdemokratiska regeringen att medborgares demokratiska rättigheter sattes åt sidan?


Bloggares åsikter om , , , ,

fredag 6 juni 2008

Bush kommer tvinga igenom permanenta baser i Irak

Innan Bush-administrationen lämnar Vita huset kommer de se till att USA upprättar runt 50 permanenta baser i Irak, kontroll över Iraks luftrum samt immunitet mot Irakiska lagar för amerikansk militär och de privata legosoldaterna.

Mr Bush is determined to force the Iraqi government to sign the so-called "strategic alliance" without modifications, by the end of next month. But it is already being condemned by the Iranians and many Arabs as a continuing American attempt to dominate the region. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, the powerful and usually moderate Iranian leader, said yesterday that such a deal would create "a permanent occupation". He added: "The essence of this agreement is to turn the Iraqis into slaves of the Americans."

Irakierna kommer självklart inte att få rösta om de vill vara USA:s slavar för all framtid, eftersom alla vet vad resultatet skulle bli (Ungefär som vi inte får rösta om Lissabonfördraget, inga andra jämförelser i övrigt).
The US is adamantly against the new security agreement being put to a referendum in Iraq, suspecting that it would be voted down. The influential Shia cleric Muqtada al-Sadr has called on his followers to demonstrate every Friday against the impending agreement on the grounds that it compromises Iraqi independence.

The Iraqi government wants to delay the actual signing of the agreement but the office of Vice-President Dick Cheney has been trying to force it through. The US ambassador in Baghdad, Ryan Crocker, has spent weeks trying to secure the accord.

Och en majoritet av det Irakiska parlamentet protesterar inte helt oväntat mot förslaget.
"The majority of Iraqi representatives strongly reject any military-security, economic, commercial, agricultural, investment or political agreement with the United States that is not linked to clear mechanisms that obligate the occupying American military forces to fully withdraw from Iraq," the letter said.

The signatures represented just over half the membership of Iraq's parliament, [William] Delahunt said.

En poäng är alltså att Bush-administrationen kan diktera Iraks framtid även när de lämnat Vita huset, stärka McCains valkampanj, vars politik i Irak förmodligen kommer bli en fortsättning på Bush egen, och sabotera för Obama som fört fram tanken på någon sorts tillbakadragande.

Bush-administrationen och Cheney har alltså försökt driva igenom detta en längre tid. Vad var egentligen poängen med konferensen som hölls i Stockholm förra veckan? I mina ögon ett skådespel och idel charader. Inget av det som sas där har någon som helst relevans eftersom Irak ska förbli ockuperat och förslavat under USA för all framtid. Det är inte tal om någon återuppbyggnad, återlämnande eller autonomi för Iraks befolkning. Det finns inga parter som förhandlar om något, det som finns är USA:s ockupation och vapenmakt, och det man kan diskutera är hur länge den ska orka hålla ut mot motståndet.


Bloggar om: , , , ,

onsdag 4 juni 2008

Anytime we did have embedded reporters with us our actions would change drastically

...we never acted the same, we where allways on key with everything, did everything by the books...

Från Jon Turners vittnesmål.


Rekomenderar verkligen, verkligen alla att leta rätt på en kopia av originaldokumentären Winter Soldier med soldaters vittnesmål från Vietnam-kriget.

Ett annat tips, Bill Moyers dokumentär Buying the War om hur de patriotiska/nationalistsiska medierna sålde in Irak kriget till befolkningen.

“The United States is unusual among the industrial democracies in the rigidity of the system of ideological control - “indoctrination,” we might say - exercised through the mass media”.
Noam Chomsky

Bloggar om: , , , , , ,

Norman Finkelstein om förintelseindustrin och USA-valetDel av en längre intervju, se alla delar här. Han ser bl a små positiva tecken på att kritiken av Israel numera kan framföras i etablerade medier, samt att liberala Israeler främst i USA, börjar se krigarstaten Israel som en belastning.

Israel fortsätter ockupationen och byggandet av nya illegala bosättningnar. Ingen meningsfull kritik från varken FN eller USA, och Israel hävdar sin rätt genom att hänvisa till bibeln.

Läs Motbilder om att Finkelstein och Desmond Tutu vägras visum i Israel.

Bloggar om: , , , ,