måndag 29 september 2008

STÄLL UPP FÖR AFGHANISTAN!

"Välkomna att delta i Fackeltåg onsdag 8 oktober 2008
för kravet att USA måste sluta bomba Afghanistan.

Vi har de senaste veckorna fått många upprörande bevis
på hur civila massakreras när USA:s och Nato:s flyg går
till anfall mot afghanska byar och hem.

Enligt uppgifter som styrkts av FN dödades 91 människor
varav 60 barn i en enda attack på byn Azizabad utanför
Herat 21 augusti. Och det är bara ett exempel av många
på hur tusentals människoliv går till spillo i ett meningslöst
krig utan slut.

Sverige måste nu ta initiativ till en fredsplan för Afghanistan
som innebär att alla parter även talibanerna inbjuds till
fredssamtal som syftar till att återställa landets suveränitet
och fred.

Och frihet och välfärd för Afghanistans män, kvinnor och barn.

Att svenska soldater deltar som stridande trupp med Nato:s
emblem på sina uniformer är både oacceptabelt och
upprörandet. De svenska militära trupperna måste hemkallas
och de civila och humanitära insatserna kraftigt öka.

Vi samlas vid Slussen kl 18 för att gå till Sergels torg.
Där kommer miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand,
vänsterpartiets ordförande Lars Ohly, tidigare nedrustnings-
minister Maj Britt Theorin och jag att tala från kl 19.

Hjälp oss att se till att denna protest mot det orättfärdiga
kriget i Afghanistan hörs över hela Sverige och når ut i världen.
Afghanistan behöver fred ­ inte fler bomber!

THAGE G. PETERSON
tidigare försvarsminister och riksdagens talman"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag 26 september 2008

Imperiet-teorin håller nog

Svårt att läsa Hardt och Negris Imperiet? Intervjun nedan med Michael Hardt klargjorde en del för mig åtminstone. Den är inspelad 2004 så Hardt svarar på kritiken att Imperiet-teorin falsifierats iom USA:s traditionella maktutövande iom invasionerna av Irak och Afghanistan. Han menar istället att krigen bevisar teorins riktighet. USA kan inte agera ensamt och den instabilitet som dessa konflikter skapat är tydlig, USA kan inte långsiktigt ockupera dessa områden. Hardt påpekar att den nya globala vänsterrörelsen inte enbart demonstrerar mot USA och står utanför Vita huset varje dag utan istället demonstrerar man mot ett flertal olika maktstrukturer som t ex IMF, Världsbanken, NATO m.fl. Han pointerar också de lokala kamperna som man ändå bör försöka sätta samman med den globala.

Jag är ändå rätt pessimistisk. Jag instämmer i att makten befinner sig på flera nivåer och är utspridd i ett nätverk av institutioner och strukturer, men enligt mig gör ju det att kampen som förs idag förmodligen har det svårare än någonsin att nå ut än tidigare. Hur ska man organisera breda folkmassor mot ett oöverblickbart fält av olika maktinstitutioner? Hur hänger de ihop, om de nu gör det? Vilka tekniker/metoder kan användas i de olika kamperna, olika för lokal och global nivå? Vilka kamper bör prioriteras? För att inte tala om antalet olika kamporganisationer som existerar, vilka är viktiga, vilka fungerar? Har de politiska partierna spelat ut sin roll? Har de inte det? Gå med i NGO X eller Y? Önskar jag deltagit mer på ESF och likanande, så kanske jag hade haft lite mer svar istället för bara frågor.

Icke desto mindre, till dig som jobbade på Café Edenborg som sålde mig ett ex av Imperiet, en bulle med kaffe och sen hävde ur dig "Den är bra, men de hade fel!", se klippet nedan. För er som vill ha västentligheterna kan jag säga att ni kan spola förbi första halvtimman av filmen som mest handlar om Hardts liv.Läs även andra bloggar om , , , ,

onsdag 24 september 2008

John McCain: På 2000-talet invaderar inte länder varandra


Kommentarer känns överflödiga.


Rekomenderad läsning: Vänsterekonomi om att BMP-ökningar inte ensamt gör samhällen lyckligare, Paolo Pissoffi om börsanalytisk rådgivning, Motvalls bla om att Anders Borg mött Jesus, Början av 2000-talet om mördande turism, Anna Wester sågar medierapporteringen från ESF-demonstrationen och via Motvalls rekomenderas också Vindskupans genomgång av Carl Bildts transformering till neokonservativ.

Läs även andra bloggares helsköna alster om typ , , , ,

tisdag 23 september 2008

Kristen ska-musik

Fantastisk!


Läs även andra fromma bloggares budskap om , ,

Finanskrisen får sin förklaringLäs även andra bloggares sörja om , ,

lördag 20 september 2008

Om televisionen och förorten

I maj 1996 sändes i sin helhet i fransk TV två föreläsningar som sociologen Pierre Bourdieu haft vid College de France. Föreläsningarna var en svidande kritik av medier och framför allt TV-mediet. Dessa föreläsningar finns utgivna på svenska i boken "Om televisionen" och den är en av de bästa mediekritiska sammanfattningar jag läst. Bourdieu går systematiskt igenom alla de problem som existerar med det marknadsanpassade medierna.

Det finns så mycket som är bra och viktigt att framhålla ur boken, alla borde läsa den, men jag tänkte citera en längre passage där han skriver något om journalisternas konstruktion av begreppet "förorten". Notera att detta alltså sades 1996. Har någonting över huvud taget hänt sedan dess i gammelmedierna?


Urvalsprincipen är en inriktning på det sensationella, det spektakulära. Televisionen kräver dramatisering i dubbel mening: den iscensätter en händelse i bild och spetsar till dess betydelse, det allvarliga i situationen, dess dramatiska och rentav tragiska karaktär. Vad TV vill se i förorterna är "kravaller". Det är i sig ett kraftigt ord - och ord använder den på samma sätt. (Med vanliga ord kan man varken "skrämma upp borgarna" eller vanligt "folk". Det fordras något extra. Paradoxalt nog är även bildens värld beroende av ord. Ett foto är ingenting utan en bildtext som talar om hur det bör avläsas - legendum - alltså ofta nog just legender, som kan få en att se vad som helst.

Att namnge är som bekant att synliggöra, skapa, att få något att bli till. Och ord kan väcka starka känslor: islam, muslimsk, islamistisk - är slöjan muslimsk eller islamistisk? Tänk om den helt enkelt vore ett stycke tyg och inget mer? Jag får ofta lust att ifrågasätta varje ord från reporter eller programledare släpper ur sig, till synes utan att inse allvaret och komplikationen i vad de frammanar för tusentals TV-tittare och vilket ansvar de de därmed tar på sig; utan att själva förstå de ord han använder och utan förstå att han inte förstår dem. För dessa ord ger åstadkomer saker, de ger upphov till fantasmer, rädslor, fobier eller helt enkelt falska föreställningar.)

Journalister är i princip ute efter det exceptionella, det vill säga det som är exceptionellt för dem. Något som för andra är banalt kan för dem te sig extraordinärt eller vice versa. De är intresserade av de ovanliga, det som avviker från det vanliga, det som inte händer varje dag - dagstidningar måste varje dag presentera något som inte är alldagligt, och det är inte lätt. Därav det utrymme och den uppmärksamhet de ägnar det ovanliga vanliga, det vill säga sådant som statistiskt är att förutse, bränder, översvämningar, mord, vardagsdramer. Men det extraordinära är också och framför allt något som går utöver det vanliga i förhållande till andra tidningar. Det är något som avviker både från det vanliga och från vad andra tidningar har att säga om det vanliga, eller vad de vanligtvis säger.

Det är detta fruktansvärda tryck som framtvingar jakten på ett scoop. För att vara först med att se och rapportera något är man beredd till nästan vad som helst, och eftersom alla ömsesidigt tar efter varandra i syfte att hinna före andra, att göra något tidigare eller annorlunda än de, kommer alla till sluta att göra samma sak. Den strävan efter exklusivitet som på andra områden kan producera orginalitet och ovanliga ting leder här till uniformitet och banalisering.

Denna medvetna och envetna klappjakt på det ovanliga kan få lika vittgående politiska effekter som de som skapas av direkta politska påbud eller av den självcensur som uppstår ur rädslan för utstötning. Med den exceptionella makt till sitt förfogande som TV-bilden ger kan TV-journalister framkalla effekter utan motstycke. Den normala anblicken av en förort, grå, trist och trivial, säger ingen något, intresserar ingen och allra minst journalister. Och om de skulle intressera sig för vad som vernligen försiggår i förorterna och verkligen ville visa det, så vore det i vilket fall som helst rätt svårt. Det finns inget svårare än att återge verkligheten i hela dess banalitet. [...]

De politiska faror som är förenade med det vanliga sättet att göra TV har att göra med att bilden har en särskild förmåga att framkalla vad litteraturkritiker kallar en verklighetseffekt, den kan visa något och få en att tro på det. Denna förmåga att mana fram har en mobiliserande effekt. Den kan skapa idéer och föreställningar, men också grupper. Vardagliga händelser, triviala olyckor och incidenter, kan vara laddade med politiska, etiska eller andra implikationer som gör att de väcker starka känslor, ofta negativa sådana som rasism och främlingshat, ett hat till det främmande som uppstår ur rädsla. En vanlig redovisning, själva akten att i egenskap av reporter lämna en rapport, to record, inbegriper alltid en social konstruktion av verkligheten som kan verka mobiliserande (eller demobiliserande).


Lästa bloggar: Webhackande om Reinfeldts selektiva dövhet och internets magi, Motbilder om etnisk rensning i Irak.

Bloggares åsikter om , , ,

fredag 19 september 2008

Alliansledarnas prestige hänger på FRA

För den som eventuellt missat Fokus artikel: "Spelet om FRA" säger jag bara LÄS DEN! En fantastiskt bra genomgång om turerna kring FRA-lagen innan omröstningen.

De sorgliga partiledarna i Alliansen står nu med byxorna nere och försvarar en lag som de förmodligen aldrig ens förstod innebörden av. Nu försvarar de den med näbbar och klor för att inte tappa ännu mer prestige och/eller framstå som korkade. Och det blir bara tydligare och tydligare att de som försvarar lagen inte gör det utifrån rationella argument utan bara för att inte förlora mer prestige. Vi kan förvänta oss en tragikomisk höst fylld av nya retoriska kullerbytter och påhittade hotbilder mot Sverige i syfte att få igenom lagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

dan le sac VS scroobius pip "Thou Shalt always Kill"Andra bloggar raljerar säkert också om.

torsdag 18 september 2008

Entreprenörskolan, för att skapa lönsamma barn

Maud Olofsson, Jan Björklund och Lars Lejonborg vill att unga ska tvingas tänka som entreprenörer och företagare genom hela sin tid i det svenska utbildningsväsendet. Lär inte barnen tänka kritiskt, tänk företagande och entreprenörskap istället! Mycket roligare!

Kan skolan ha någon annan funktion än att fostra dugliga entreprenörer? Nej! Bort med "flumskolan" och in med entreprenörskolan! Tänk på dig själv, och framför allt sälj dig själv! Lyckan (och de högsta betygen!) tillkommer de barn som bäst lär dig sälja sig själva och sina marknadsanpassade lösningar. Den som inte vill sälja sig själv och/eller inte har några bra idéer, dvs idéer som inte kan generera några inkomster eller möta en efterfrågan, kommer förmodligen få det tufft. Kanske måste man på något sätt upprätta en annan skola för dem med sådana mentala handikapp.

Blir du en lönsam entreprenör lille vän?

Ja förhoppningsvis för det är entreprenörer som byggde och bygger detta land, övriga samhällsgrupper är bara fuskande och fifflande bidragstagare!

För övrigt har en annan känd entreprenör, Percy Nilegård gått i landsflykt sedan han hjälpt Mats Odell att sälja Vin & Sprit och sedan tagit 25 miljarder i provision! Se filmen på Johan Rheborgs blogg. Mats Odell-sången som han framför med sin nya kvinna Carmen är fantastisk!:D

Lästa bloggar: Al-Andalus undrar om Israelmegafonen nu börjat ge resultat i Svensk media, Paolo Pissoffi uppmärksammar ett hyckleri, Rawia om att Israelerna t o m dumpar sina sopor på palestinierna och Svensson om USA:s vänskap med al-Qaida-staten Saudiarabien.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag 17 september 2008

European social forum 2008 och Vänsterpartiet

20 000 väntas komma till European Social Forum 2008 i Malmö. Tyvärr kan jag konstatera att jag av olika anledningar inte kommer vara en av dem. Vänsterpartiet kommer vara på plats och massor av info, tider och platser finns påhttp://vansterboras.se/v-esf/

Läs även Håkan Törns essä i DN om ESF och den globala rättviserörelsen.

Den globala rättviserörelsen ger sig in i den globala demokratikampen från vänster ringhörna. När inte bara ekonomin utan också politiken i tilltagande grad globaliseras kan forumprocessen ses som den enskilt mest betydelsefulla manifestationen av demokratiska rörelser inom ett framväxande globalt civilsamhälle. Enligt Boaventura de Sousa Santos är en av forumprocessens viktigaste uppgifter att utveckla en ny form av "deltagardemokrati" som fördjupar (det civila samhället) och vidgar (globalt) det moderna demokratiska projektet. Centralt är kopplingen till social rättvisa. Där liberalismen hävdar att demokratins viktigaste förutsättning är marknaden, kopplar rättviserörelsens intellektuella demokratisering till politisk fördelning av materiella resurser. Snarare än en rent reaktiv rörelse, som namnet antiglobaliseringsrörelsen antyder, har vi enligt detta perspektiv att göra med en rörelse som vidareutvecklar de moderna emancipationsprojekt som underminerats av nyliberalismen.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag 15 september 2008

Den irrationella marknadsfundamentalistiska regeringens obefintliga miljöpolitik...

...leder till att ordföranden i Miljömålsrådet, Bengt KÅ Johansson hoppar av i protest.

Han anser att det länge har funnits tecken i skyn på att regeringen ser alltmer till vissa gruppers särintressen i stället för att satsa på en ambitiös miljöpolitik. Han tar uppluckringen av strandskyddslagen, en mer produktionsinriktad politik i skogen, och den hårdare rovdjurspolitiken som exempel.


Regeringen gör som den alltid gör då myndigheter och utredningar kommer till "fel" slutsatser. Den tillsätter en ny ideologiskt tillrättalagd utredning. Eftersom Miljörådet kom fram till besvärande fakta för en regering utan miljöpolitik som hellre väljer att gå enskildas intressen, behövs alltså miljömålen göras om för att passa regeringens politik och inte tvärtom.


Lästa bloggar: Rawia om de Israeliska bosättarnas terror, Motbilder underkänner fattigdomstatistiken, Projekt På Riktigt har hittat en fin logga inför morgondagens demonstrationer via Bloggeditor och så klart StoppaFRAlagen.nu inför morgondagens demonstrationer!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

söndag 14 september 2008

Gammelmedia ligger hela tiden flera km efter i FRA-debatten

Nyss slutade den extrainsatta FRA-dokumentären på SVT. Knappast några nyheter för bloggosfären, se t ex denna gamla post på Kurvigheter, men förhoppningsvis fick väl folk som inte läser bloggar lite ny info. Synd att inte Falkvinge fick mer utrymme och att så mycket utrymme gick till Agrell. Ständigt dessa "experter" som ska uttala sig. Det som Falkvinge skriver på sin blogg är betydligt mer intressant och insatt än Agrell vågar yttra utifrån sin position. Och att Sverige skulle byta information med diktaturer som Bildt antydde är väl knappast allvarligare än alla de vapen vi mer än gärna säljer till just diktaturer. Man får väl inte missa Agenda ikväll heller, där man tydligen ska få veta hur Reinfeldt med anhang hotade FRA-motståndare i de egna lägren innan den numera ökända omröstningen.

Från min horisont är den här regeringen så otroligt körd att jag nästan tycker synd om dem. Den kan omöjligt bli omvald 2010 och en av de stora bidragande orsakerna till det måste bli FRA-lagen. Det kan inte finnas en människa i Sverige som nu inte åtminstone haft någon form av konversation med vänner och bekanta om FRA, FRA-lagen och regeringens hanterande av den frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

fredag 12 september 2008

Den interna kritiken av staten Israel växer sakta men säkert

Det är kanske inte så konstigt att Israeler undrar "Vad i helvete gör vi här?". Vardagsmat i Israel och i de ockuperade områdena är ju nämligen dödskjutningar av demonstranter, husdemolering, konstruerande av murar och segregationsstängsel, illegal ockupation och bosättning samt ett ständigt pågående projekt av etnisk rensning rent generellt. Vilken intellektuellt hederlig och psykiskt fungerande människa skulle inte utbrista "Vad i helvete gör jag här!?" i en sådan situation. Det uttrycket är berättigat både av den som blir ockuperad och förtryckt och den tänkande och moraliskt etiskt kännande människa som skall utföra en förtryckande statsmakts order.Den Israeliska staten kan inte fortsätta agera på detta sätt. Jag misstänker att fler och fler människor i Israel just ställer frågan vad i helvete de gör där och varför det ser ut som det gör och att de samtidigt INTE drar sionisternas slutsats. Nämligen den att de själva inte har någon skuld i det och att lösningen är ett med våld etniskt rensat Israel.

För övrigt ska alla läsa Motbilder, idag om Folke Bernadotte och hans Israeliska mördare. Och Jinge uppmärksammar oss även på att sionister vill att man ska installera ett program som håller reda på Israel-kritiska hemsidor. Programmet kanske funkar lika bra för oss kritiker också, för att nätverka och bli ännu fler.


Lästa bloggar: Biology & Politics om att Milton Friedman var för Irakkriget, Rawia om det Egyptiska folkets kamp mot sina egna ledare och mot USrael, Copy me happy förklarar “Det var ett djävla tjat, nej nej och återigen nej”, läxar upp gammelmediasörjan och SvT:s Debatt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag 11 september 2008

Någon på Försvarshögskolan försöker provocera exil-colombianer

Dick Emanuelsson rapporterar i Flamman.
"Säpo och Solnapolisen utreder just nu hur det var möjligt att en viss ”Juana Escamas” via Försvarshögskolans datorer i Stockholm kunde skicka ut e-post till flera hundra colombianer i Sverige och i världen via datorn.
– Jag vet vad du pratar om, men jag har inga kommentarer kring det, säger Jacob Larsson, presschef på Säpo, när Flamman talar med honom."

Läs hela. En märklig nyhet som om den stämmer borde få betydligt större uppmärksamhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag 9 september 2008

Demonstrera mot USA krigspolitik Sergels torg den 11e september

Manifestation, Stockholm Sergels torg
11 september kl. 18:00. Mer info på motkrig.orgBloggat: Motvalls om återanvändandet av 1800-talets ekonomiska politik, Anna Wester om Israeliska soldaters mördande med gummikulor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

lördag 6 september 2008

I Reinfeldts ögon är vi alla bara kunder

Fredrik Reinfeldt besökte ett halal-slakteri i veckan. Reinfeldt började med att reducera alla kritiker till kunder.

“Ja men ät något annat då! Bara för att någon annan vill göra på något annat sätt så inskränker ju inte det min frihet om det inte är så att jag tvingas till något jag inte önskar."

I Reinfeldts värld kan du bara agera genom din plånbok. Att påvisa orättvisor, felaktigheter eller omoral är meningslöst, det enda du kan göra är att köpa en annan köttbit, läskeblask, tvättmaskin eller vad det nu gäller. Innebörden av frihet är att slippa känna solidaritet och medmänsklighet och slippa ta ansvar för andra människors välbefinannde. Och självklart har djur inga rättigheter i Moderaternas värld.

Bloggares åsikter om , , ,

The Pirate Bay gör inget fel

Enligt mig är det rätt av The Pirate Bay att INTE ta bort torrentfilen till Arboga-förundersökningen. Kritiken om att den innehåller bilder på barnen måste riktas mot tingsrätten. Om 10 personer personligen beger sig till tingsrätten och tar del av den tryckta versionen eller om något 1000 tal personer laddar ner den, varför skulle bilderna på barnen vara mindre stötande? Vilka tänkte sig tingsrätten skulle vara skickade att på "rätt" sätt ta del av de bilderna? Offentlig handling innebär offentlig för alla medborgare inte bara journalister. Det är märkligt att inga journalister verkar påpeka det utan ensidigt ger sig på The Pirate Bay, igen! Och Yrsa Stenius och Staffan Sonning, Sveriges Radios "chefstrateg" (skrattretande titel) verkar ha givit upp kampen för yttrandefrihet och offentlighetsprincipen och önskar att politiker efter detta inskränker dessa friheter. Bedrövligt.

Det är tydligt att gammelmedias journalister känner sig hotade av en framtid där alla medborgare kan ta del av källorna själva istället för att indirekt ta del av dem via journalisternas medierade och ofta snaskiga berättelser om dem. Både detta fall och t.ex. Engla-fallet har medierna snaskat och gottat sig åt i flera månader och lär så fortsätta i flera år framöver. Och ingen av gammelmedierna för någon intern kritik av värde längre, alla hakar istället på, t.o.m. SVT. Det gäller snarare att vara först med att vara värst. Att först vara den som visar upp mördarens ansikte med namn och personnummer. Att vara först med den snaskigaste historien som man tror kommer sälja flest lösnummer. Att man ödelägger liv det bekommer dem inte.

Blogge, Opassande, The Pirate Bay.

Bloggares åsikter om , , , , ,

Gammelmediasörja: SR, DN.

fredag 5 september 2008

En välformulerad kritik mot M och Billströms främlingsfientliga utspel

Läs Behrang Kianzads kritik mot migrationsminister Billströms och moderateras senaste flörtande med främlingsfientliga stämmningar SVT Opinion.

Ett land som år efter år kritiseras av FNs Rasdiskriminergskommitté för att bryta mot sina internationella åtaganden och inte tydligt förbjuda främlingsfientliga grupperingar och dess aktiviteter i lag.

Ett land som två omfattande statliga utredningar visade innehålla mer rasism än någon i offentlig position någonsin velat medge. Billström & co konstaterar att "det räcker inte att lära sig halva sanningen om Sverige" och det är bara att hålla med.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Fredsaktivister störde McCain

Polis har tydligen tvingats ingripa mot de tusental demonstranter som samlats för att demonstrera mot det Republikanska partiet under dess konvent. Trots att polisen tvingades använda "chockgranater"(!?) m.m. lyckades bl a en modig person ta sig in bland alla dessa vapengalna religiösa fundamentalister och under några sekunder avbryta McCain mitt under dennes tal.

Galningarna i den republikanska publiken svarar fredsaktivisten med att ropa "USA! USA! USA!". Man kan tolka det på olika sätt. Kanske betyder innebörden av ordet "USA" för dem inte fredsaktivism utan motsatsen krigsaktivism, därför skanderar man "USA!" när någon protesterar mot krig och ropar fred.

Benny Åsman analyserar träffsäkert Sarah Palin och konventet.

Vid sidan av skämt, oförskämt och populistisk demagogi var det nio tomma minuter. Kvinnan som gillar att kalla sig folkets kandidat sa inte ett ord om kvinnans rättigheter, inte ett ord om de amerikanska minoriteternas problem och rättigheter, inte ett ord om de svårigheter som den ekonomiska krisen skapar för den amerikanska arbetarklassen och för de i djup fattigdom, inte ett ord om de snart 50 miljoner amerikaner som saknar en sjukförsäkring.

Jo, vi fick höra en lögn av enorma mått : -det republikanska partiet är miljöns bästa vän. Det ska borras efter olja och gas, det ska byggas många nya kärnkraftverk och rena kolkraftverk. Men det ska vara miljövänligt så det heter duga.


SvD:s Karin Henriksson konstaterade att "medelåldern är hög och samtliga är vita, vilket avspeglade en väsentlig skillnad mellan demokraternas och republikanernas partikonvent. Flera av dem hade klistermärken med den senaste slogan: Borra olja nu."

Så oljebolag världen över, förenen eder i Republikanernas och McCains kampanjkassa!

Ekonomikommentarer begraver "hästskitsteorin", Motbilder om sionister som får psykospirituella kickar av varandra, Rawia om okritiska journalister, Motvalls om en överklass över överklassen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Något från gammelmediasörjan, SVD 1, 2, DN.

tisdag 2 september 2008

EU vill registrera bloggarna!

Det har gått för långt nu, det är dags att verkligen fundera över EU och vad de som arbetar inom denna maktapparat egentligen håller på med. Henrik Alexandersson rapporterar att EU-parlamentet släppt en rapport kallad Mediekoncentrationen i EU. Det låter ju fint av en sådan analys, men den behandlar även bloggarna som EU, med den marknadsfundamentalistiska socialdemokraten Marianne Mikko i spetsen, vill registrera! I rapporten talas om att bloggare ska tvingas ge replikrätt till de man kritiserar, tvingande uppförandekoder och att bloggare ska redovisa sina intressen.

Säg adjö till anonyma bloggar och anonyma kommentarer. Adjö till en öppen samhällsdebatt och adjö till Internet så som vi lärt känna det. Om inte denna idioti stoppas gör jag, och förhoppningsvis några till, revolution!

Andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Nya böcker på svenska av Michel Foucault och Chantal Mouffe

Bokförlaget Tankekraft vill tipsa om två nya böcker.

Om det politiska av Chantal Mouffe.
Sedan en tid tillbaka har det politiska livet på många håll fått en alltmer konsensusbetonad prägel. Denna tendens beskrivs ofta i positiva ordalag som en utveckling från ”förlegade” konfliktmönster mot ett ”postpolitiskt” tillstånd av samförstånd och expertstyre.

I skarp kontrast till de röster som hyllar denna förändring som ett framsteg för demokratin, varnar Chantal Mouffe istället för de allvarliga risker som den för med sig. I takt med att spektrumet av legitima politiska alternativ blir allt snävare, uppstår också farliga motreaktioner. Samförståndet mellan de etablerade partierna öppnar för populistiska och främlingsfientliga rörelser som vänder ryggen åt demokratins grundläggande värden. För att hindra en sådan utveckling gäller det att överge den postpolitiska inriktningen på konsensuslösningar och inse att konflikter mellan legitima politiska motståndare utgör demokratins själva livsnerv.


Och »Samhället måste försvaras« av Michel Foucault.

I »Samhället måste försvaras«, en volym som inleder den svenska utgivningen av Foucaults föreläsningsserier vid Collège de France mellan åren 1970-84, tar han sig an krigets och rasismens problem i den västerländska historien. Foucault visar hur det vid sidan av den teoretiska figur enligt vilken samhällsordningen har sin grund i ett idealt »samhällskontrakt« mellan suveränen och hans undersåtar, från 1600-talet och framåt också har vuxit fram en alternativ »historisk-politisk« modell. Enligt denna andra tolkning är den civila ordningens lugn blott skenbart. Under samhällets lagar och institutioner rasar i själva verket en våldsam kamp mellan motsatta styrkor där varje neutral eller objektiv position är utesluten.

Genom krigets prisma analyserar Foucault hur den moderna suveränitetsmodellens »disciplinära makt«, vilken huvudsakligen utövades mot individer, successivt har kommit att samexistera med en form av ”biomakt” som riktar sig mot befolkningen som helhet. Från 1900-talets fascism och stalinism till dagens liberala demokratier är det spelet mellan dessa varierande teknologier för att styra individer och befolkningar som alltjämt sätter sin prägel på samhällsordningen.


Andra bloggares åsikter om , , , , ,