måndag 24 november 2008

Den nyliberala järnburen

Det här var ju ett synnerligen intressant citat från rektor Rolf Wolff på Göterborgs Handelshögskola. Han vill att staten ska köpa upp Volvo och Saab då den amerikanska bilindustrin är bankrutt. Utöver det säger han:


– Principiellt finns det inget som säger att staten är en dålig ägare. Amerikanarna som har konfronterat oss med ideologin om privatisering, att staten är en dålig ägare, är oerhört pragmatiska nu när krisen är ett faktum, man går in och räddar företag, medan vi håller fast vid en ideologi att staten är en dålig ägare, som det överhuvudtaget inte finns några empiriska forskningsbevis på. Det är bara en ideologi som vi har blivit fångna i och som vi inte vågar ifrågasätta.

Men gör regeringen fel då de vill privatisera andra statliga bolag?

– Jag säger att det är ett ideologiskt ställningstagande, det finns inget som i princip säger att staten inte kan vara en bra ägare. Det andra är ju att man säljer av strategiska tillgångar som ger bra avkastning till statskassan.


Privat ägande är ett ideologiskt ställningstagande och en attack mot demokratin. Överför vi det gemensamt ägda resurserna till privata aktörer är det inget annat än ett minskat demokratiskt inflytande och en maktförskjutning.

För övrigt kan man notera att den ekonomiska krisen som medierna hela tiden påtalar är global och fruktansvärd på alla sätt och vis ändå har en viss slagsida åt västvärlden. Hela tiden talas om USA:s och Europas banker som faller som korthus, men var är egentligen resten av världen? Noam Chomsky ger ett litet svar i den här intervjun.

Do you think these trends in South America like ALBA, UNASUR and the major events in Venezuela and Bolivia and the rest might be affected by an economic crisis of the dimension we are facing now?

Well, they will be affected by the crisis, but for the moment they are not as much affected as Europe and the United States. So, if you look at the stock market in Brazil, it collapsed very quickly, but Brazilian banks aren't failing. Similarly, in Asia the stock markets are declining sharply, but the banks are not being taken over by the government as is happening in England and the U.S. and much of Europe. These regions, South America and Asia, have been somewhat insulated from the ravages of the financial markets. What set off the current crisis was the subprime lending for assets built on sand, and these are held, of course in the United States, but apparently about half by European banks. Holding mortgage-based toxic assets has embroiled them in these events very quickly -- and they have housing crises of their own, particularly Britain and Spain. Asia and Latin America were much less exposed, having kept to much more cautious lending strategies, particularly since the neoliberal meltdown of 1997-8. In fact, a main Japanese bank, Mitsubishi UFG, has just bought a substantial part of Morgan Stanley, in the U.S. So it doesn't look, so far, as though Asia or Latin America will be affected nearly as severely as the U.S. and Europe.

De som är mer ekonomiskt insatta än mig kanske har bättre artiklar om detta, men det är märkligt hur liksom resten av världen tycks ha försvunnit eller inte nämns i samband med krisen förutom i lite svepande termer som att "alla kommer bli drabbade" osv. Det verkar snarast som det är västerländska banker och finansinstitut som står med byxorna nere denna gång och det är vi i västvärlden som på ett eller annat sätt kommer att få betala priset för detta i årtionden framöver.

Bloggare om , , , , , , och .

1 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

En massa fabriker i Kina har drabbats (dels sjunkande efterfrågan från utlandet, dels för att man fuskat med viss tillverkning och levererat farliga prylar) men samtidigt har Kina något som inte USA har - nämligen en rejäl andel av USA:s penningreserv. Använder man den till rejäla inhemska projekt kanske krisen kan vändas till framgång i stället, och amrisarna får betala och faller tillbaka ännu mer som supermakt på dekis. Rent generellt så tycks länder i Asien som inte fullständigt köpt konceptet med avregleringar av finansmarknaderna ha klarat sig bättre i dessa kristider än länder som släppt alla spärrar.

Skicka en kommentar

- Håll er till blogginläggets ämne.
- Inga långa drapor. Länka hellre till er egen blogg isf.
- Tänk på netiketten.
- Rasister och sionister kan dra åt helvete.