tisdag 2 september 2008

Nya böcker på svenska av Michel Foucault och Chantal Mouffe

Bokförlaget Tankekraft vill tipsa om två nya böcker.

Om det politiska av Chantal Mouffe.
Sedan en tid tillbaka har det politiska livet på många håll fått en alltmer konsensusbetonad prägel. Denna tendens beskrivs ofta i positiva ordalag som en utveckling från ”förlegade” konfliktmönster mot ett ”postpolitiskt” tillstånd av samförstånd och expertstyre.

I skarp kontrast till de röster som hyllar denna förändring som ett framsteg för demokratin, varnar Chantal Mouffe istället för de allvarliga risker som den för med sig. I takt med att spektrumet av legitima politiska alternativ blir allt snävare, uppstår också farliga motreaktioner. Samförståndet mellan de etablerade partierna öppnar för populistiska och främlingsfientliga rörelser som vänder ryggen åt demokratins grundläggande värden. För att hindra en sådan utveckling gäller det att överge den postpolitiska inriktningen på konsensuslösningar och inse att konflikter mellan legitima politiska motståndare utgör demokratins själva livsnerv.


Och »Samhället måste försvaras« av Michel Foucault.

I »Samhället måste försvaras«, en volym som inleder den svenska utgivningen av Foucaults föreläsningsserier vid Collège de France mellan åren 1970-84, tar han sig an krigets och rasismens problem i den västerländska historien. Foucault visar hur det vid sidan av den teoretiska figur enligt vilken samhällsordningen har sin grund i ett idealt »samhällskontrakt« mellan suveränen och hans undersåtar, från 1600-talet och framåt också har vuxit fram en alternativ »historisk-politisk« modell. Enligt denna andra tolkning är den civila ordningens lugn blott skenbart. Under samhällets lagar och institutioner rasar i själva verket en våldsam kamp mellan motsatta styrkor där varje neutral eller objektiv position är utesluten.

Genom krigets prisma analyserar Foucault hur den moderna suveränitetsmodellens »disciplinära makt«, vilken huvudsakligen utövades mot individer, successivt har kommit att samexistera med en form av ”biomakt” som riktar sig mot befolkningen som helhet. Från 1900-talets fascism och stalinism till dagens liberala demokratier är det spelet mellan dessa varierande teknologier för att styra individer och befolkningar som alltjämt sätter sin prägel på samhällsordningen.


Andra bloggares åsikter om , , , , ,

2 kommentarer:

pia sa...

ååh, tack för tipsen. Skitintressanta verkar de båda. Högen med olästa intressanta böcker börjar redan nå knähöjd (Zizek är på gång nu), men ändå måste jag få tag på dehär..!

Pastey sa...

Ja man önskar att man kunde läsa betydligt fortare och ändå kunna ta in all information.:)

Skicka en kommentar

- Håll er till blogginläggets ämne.
- Inga långa drapor. Länka hellre till er egen blogg isf.
- Tänk på netiketten.
- Rasister och sionister kan dra åt helvete.