fredag 23 maj 2008

Somaliernas lägenheter stormades av polisen, Christer Pettersson fick ett brev på posten

Ann-Charlott Altstadt skriver bra i senaste Flamman om hur snabbt våra politiker nedmonterat svensk rättsäkerhet. Hon gör en jämförelse med mellan hur det gick till när Christer Petterson delgavs misstanke om Palmemordet och hur det gick till när man stormade de svenska somaliernas hem.

Pettersson fick helt enkelt ett brunt myndighetskuvert genom brevinkastet där han ombads infinna sig ett visst datum på polisstationen. Rättegången radiosändes dessutom så att allmänheten kunde bilda sig en uppfattning om det rimliga i mordåtalet.

Men nu är det 2008 och den 28 februari greps tre somalier av nationella insatsstyrkan och Säpo. En mamma berättade att tio till 15 polismän genomsökte lägenheten, en del maskerade med vapen synliga och hennes barn chockades svårt. (DN 08-04-28) Det hade räckt med ett brev sade hon till Expressen samma dag. Men det är ju klart, har man skaffat sig en internationell insatsstyrka måste man ju använda den, annars dras inslagen in. På Aftonbladets kultursida har Mikael Nyberg redogjort för USA:s maktspel på Afrikas Horn, som kostat okänt antal människoliv och drivit kanske så mycket som en miljon människor på flykt (se bland annat 08-03-18).
Ingen kan med säkerhet säga hur läget ser ut inne i Somalia, där Läkare utan gränser var den sista organisationen som lämnade landet på grund av akut livsfara. Säpo hade därför endast amerikanska uppgifter som grund för gripandet trots att en FN-deklaration klart talar om att terrorism endast kan bedrivas mot demokratiska stater. Alltså kan man inte, även om man ville, rent definitionsmässigt bedriva terrorism i Somalia som dessutom är invaderat av Etiopien.


Läs hela!

Två tidigare bloggposter om detta: SÄPO åsiktsregistrerar Somalier och SÄPO är en terrororganisation.

Motbilder bla om Somalia som alltså hade en tid av fred tills USA och dess lydstat Etopien invaderade.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

- Håll er till blogginläggets ämne.
- Inga långa drapor. Länka hellre till er egen blogg isf.
- Tänk på netiketten.
- Rasister och sionister kan dra åt helvete.