lördag 17 januari 2009

Är och demonstrerar, åter kl...

  • Israel måste omedelbart dra tillbaka sina trupper från Gazaremsan, upphöra med sin besjkutning och häva blockaden.
  • Sverige bör på tydligast möjliga sätt fördöma Israels folkrättsbrott, bryta isoleringen av Hamas och inleda dialog med regeringen i Gaza, samt omedelbart upphöra med allt militärt samarbete med Israel och avsluta sin vapenimport från landet.
  • Sveriges kulturliv och den svenska idrottsrörelsen bör införa en kulturell och idrottslig bojkott mot Israel.
  • Sverige måste i EU agera för att det nuvarande förmånliga handelsavtalet sägs upp, att de pågående förhandlingarna om ett fördjupat samarbete mellan EU och Israel om säkerhets- och försvarspolitik avbryts och att EU:s isolering av Hamas hävs.
  • Sverige bör i FN agera för internationell trupp under FN-mandat för att övervaka framtida vapenstillestånd/vapenvila.
  • Alla vänner av fred och folkrätt bör protestera mot Israels grova övergrepp, bojkotta israeliska varor och uppmana sina lokala handlare att ta bort israeliska varor från sina hyllor.
Igår tipsade en anonym kommentar om nedanstående.

SL ska den 20 Januari förlänga sitt avtal med företaget Veolia som även
bygger på ockuperad mark i Palestina. Här är det moderata
landstingsrådet som är ansvarig för detta:

christer.wennerholm@politik.sll.se

När
han fick frågan om vad han tyckte om det faktum att Veolia bryter mot
internationella lagar från tidningen Nya Vänsteraktuellt så viftade han
bort frågan med orden att “de ska följa lagarna i Sverige,det räcker”.

Skriv och säg vad ni tycker! eller så kan ni kan kopiera ett mail jag skrivit och skicka till honom:

Jag
skriver till dig angående Veolias nya avtal. Veolia är ett företag som
sköter drift och underhåll av en spårväg som byggs på ockuperad mark i
Jerusalem och leder till en illegal israelisk bosättning på ockuperad
palestinsk mark.

Jag vill påminna dig om att enligt
internationell rätt är det förbjudet för ockupationsmakten att bygga
infrastruktur på ockuperade områden.
SL har anslutit sig till FN:s Global Compact vilket innebär att man har förbundit sig att respektera de mänskliga rättigheterna.
Jag och många med mig, har svårt att se hur det går ihop med Veolias verksamhet på ockuperad mark.

Som svensk skattebetalare har vill jag inte bidra till ett företag som aktivt begår brott mot internationell rätt.

Kommer
du att ta detta i beaktande den 20 januari då Veolia ska få sitt avtal
med Stockholms lokaltrafik förlängt på SL:s styrelsemöte?
Eftersom
detta kontrakt ger Veolia 35 miljarder kronor av oss skattebetalarnas
pengar anser jag att du bör undersöka hur opinionen egentligen ser ut
för att stödja en verksamhet som bryter mot internationell lag och
utövar förtryck mot den palestinska befolkningen.

Jag ser fram emot ditt svar.

Vänliga hälsningar,
Och Philip I tipsade om en jättebra film med den Israeliske fredsaktivisten Jeff Halper. Se den på Philips blogg!

Bloggar: Motbilder, Motvalls, Rawia Morra har en film med den lysande George Galloway bla.
Gammelmedia: SVD ännu en skola bombad av Israel.


Andra bloggare om , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker att alla progressiva krafter skall delta i bojkotten. Sluta använda datorer med Intel processorer (tillverkas i Israel).
Obs! Även vissa mobiltelefoner från Ericsson och Nokia innehåler datachips från Intel.

Anonym sa...

MEDBORGARFÖRSLAG*

Gazaremsan är ett område med en yta på ca 4 mil lång gånger 1.5 mil bred (ungefär halva ytan på Öland). På denna yta bor över 1,5 miljoner människor. Gazaremsan har av Israel satts i blockad sedan 18 månader. Blockaden kan sägas ha förvandlat Gaza till världens största fängelse med följder som brist på bränsle, livsförnödenheter och mediciner och orsakat obeskrivligt mänskligt lidande för civilbefolkningen.

Israel som åberopar självförsvarsskäl har sedan den 27 december 2008 inlett omfattande bombningar av Gazaremsan. Blockaden och bombningarna i ett så tättbefolkat område dödar urskillningslöst gamla, kvinnor och barn och strider mot folkrätten. Användning av fosforbomber, klusterbomber och uran som medierna och bland annat Internationella Röda Korset vittnar om strider mot internationella krigslagar, konventioner och avtal.

Israels blockad och bombningar vars syfte är att krossa den palestinska motståndsrörelsen mot ockupationen slår sönder Gazaremsans grundläggande infrastruktur. Livsvillkoren för över 1.5 miljoner människor förvärras än mer för varje dag. Bomberna har hittills skördat hundratals dödsoffer och resulterat i tusentals skadade, vilket för palestinierna gjort dessa dagar till de mest blodsbesudlade sedan sexdagarskriget 1967. Blockaden som pågått så länge har tyvärr dödat många fler.

EU och därmed Sverige har ett frihandelsavtal med Israel. Samtidigt har den svenska regeringen ställt sig bakom de mänskliga rättigheterna som reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor . De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom att staterna däribland Sverige uttryckligen förklarar sig bundna av dem. FN: s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 1966 innehåller tillsammans med de regionala konventionerna en lång rad rättigheter som innefattar grundläggande friheter, rätten till skydd mot övergrepp och rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven. Staten israel bryter mot alla dessa konventioner och gör sig också enligt bland annat Röda korset till krigsförbrytelser.

Sverige i allmänhet och (Din kommuns namn) kommun i synnerhet är skyldiga att ställa krav på respekt för folkrätten och får en rättslig och en moralisk plikt att markera mot en stat som gör sig skyldig till så grova brott mot folkrätten. (Din kommuns namn) kommun, som numera är en Fairtrade City, och som på detta sätt har tydligt visat sitt engagemang i etisk konsumtion får inte samtidigt stödja brott mot folkrätten.

(Din kommuns namn) kommun har gällande avtal, exempelvis inom livsmedelsområdet, som med all säkerhet omfattar israeliska varor. (Din kommuns namn) kommun har därmed möjligheten att ta ställning för respekten för folkrätten genom att göra en markering mot Israel.

Vi kommuninvånare som undertecknar detta medborgarförslag anser att alla människor har lika värde och upprors över den pågående statsterrorn som civilbefolkningen i Gaza utsätts för. Vi känner oss tvingade att agera. Vi kräver att våra valda politiker tar ställning och inte accepterar att underleverantörer till våra avtalspartner bryter mot folkrätten. Det räcker inte med individuella handlingar. Vi kräver att skattesubventionerad verksamhet inte ska stödja terrorn mot civilbefolkningen i Gaza. Därför kräver vi att (Din kommuns namn) kommun ska bojkotta alla köp av israeliska varor. Detta är särskilt aktuellt då Israel genom sin ständiga ovilja att rätta sig efter FN: s resolutioner 242 och 338 som rör Palestinafrågan, visat att de inte bryr sig om omvärldens opinion och diplomatiska påtryckningar.

Genom vårt medborgarförslag kräver vi att

· inga israeliska varor köps med kommunala medel. Köp av dessa varor gynnar den pågående israeliska statsterrorn mot en obeväpnad civil befolkning i det ockuperade området Gaza
· Kommunledningen informerar kommunanställda om detta beslut och dess orsak samt ger direktiv i att inte beställa israeliska varor då man gör en beställning.
· Avtalsleverantörer ser till att ta bort israeliska varor från kommunens avtalsprodukter.

Med vänlig hälsning/

Namn Underskrift


1._____________________ _____________________

2 ._____________________ _____________________

3 ._____________________ _____________________

4 ._____________________ _____________________

5 ._____________________ _____________________

6 ._____________________ _____________________

7 ._____________________ _____________________

8 ._____________________ _____________________*Skickas till Kansliet på din kommun. De har skyldigheten att diariföra, behandla ärendet och ge svar.

Anonym sa...

Varje kommun eller företag kan inte bedriva utrikespolitik. Det har vi Regering och EU till.

Skicka en kommentar

- Håll er till blogginläggets ämne.
- Inga långa drapor. Länka hellre till er egen blogg isf.
- Tänk på netiketten.
- Rasister och sionister kan dra åt helvete.