lördag 14 juni 2008

FRA och Foucault

"För att upprätthålla disciplin krävs ett arrangemang där själva blicken verkar betvingande; en apparat där de tekniska åtgärder som gör det möjligt att se medför en maktutövning och där tvångsmedlen gör dem som är utsatta för dem fullt synliga. Under den klassicistiska tidsåldern uppförs efter hand dessa "observatorier" för att iaktta den mänskliga mångfalden, som vetenskapernas historia så föga prisat. Vid sidan av den stora teknologi som omfattade kikare, linser, ljustrålar, och som sammanföll med grundandet av den nya fysiken och kosmologin, utbildades en rad smärre tekniska grepp för att se utan att synas; en obskyr hantering av belysningar och blickfält lade i det fördolda grunden till ett nytt vetande om människan, utifrån tekniska åtgärder avsedda att underkuva och utnyttja henne."

[...]

"Benthams Panopticon är det arkitektoniska uttrycket för denna samordning av maktmekanismer. Principen är bekant: en cirkelrund byggnad bildar en ring i vars mitt reser sig ett torn; detta är försett med stora fönster som vetter mot ringens insida; den ringformade byggnaden är uppdelad i celler som går tvärs igenom den; varje cell är försedd med två fönster, ett inåt, som svarar mot fönstern i tornet; ett utåt som släpper in ljuset som tränger igenom cellen från den ena sidan till den andra. Det enda man behöver göra är då att placera en övervakare i tornet och låsa in en dåre, en sjuk, en dömd brottsling, en arbetare eller ett skolbarn i varsin cell. Övervakaren i tronet kan urskilja alla de små instängda silhuetterna som avtecknar sig i motljus i den omgivande byggnadens celler. Varje bur är en liten teater för en enda skådespelare, fullkomligt individualiserad och ständigt synlig. Den panoptiska anordningen upprättar rumsliga enheter som gör det möjligt att oavbrutet iaktta och omedelbart känna igen. Man vänder alltså upp och ner på fängelsehålans princip; eller rättare sagt, dess tre principer - låsa in, beröva ljuset och dölja - man bevarar bara den första och slopar de båda andra. Fullt ljus och övervakarens blick åstadkommer ett effektivare fängelse än mörkret, som när allt kom omkring utgjorde ett skydd. Synligheten är en fälla."


[...]

"Därmed uppnår Panopticon sin huvudsakliga verkan, nämligen att göra fången ständigt medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten om det fungerar makten automatiskt. Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling är diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas, den arkitektoniska anordningen blir en maskin som skapar och underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den som utövar den, kort sagt, fångarna är innneslutna i en maktsituation som de själva uppbär. Från den synpunkten är det på en gång för mycket och för litet sagt att systemet fungerar genom att fången ständigt iakttas av en övervakare: för litet, ty huvudsaken är att han vet sig vara övervakad, för mycket, ty han behöver inte vara det i verkligheten."

Ur: Michel Foucault Övervakning och straff, sid. 172, 201 och 202. Min kursiv.

DN 1, DN 2, SvD 1, SVD 2.

Bloggar om: , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vi har i stort lämnat disciplinsamhället numera. Det nya är inte panopticon (fängelset, fabriken, sjukhuset), det är panspektron.

Läs:

http://www.geocities.com/insurrection_raven/se_texts/deleuze_postskriptum_om_kontrollsamhallena.html

Anonym sa...

Håller inte riktigt med annonym. Viktigast är att se som röstar för FRA-lagen skriver in sina namn i historien. I Löjets och Skammens Stora Böcker.
Sixten

Pastey sa...

Min poäng var ju förstås att man ändrar sitt beteende om man vet att man är övervakad. Att övervaka oskyldiga blir därför ett sätt att disciplinera och utöva makt, att få dem att avhålla sig från att säga eller göra vissa saker.

nassau sa...

Panoptiska konstruktioner förekommer redan med ny teknik, på företag och myndigheter och går att besegra. Om någon övervakar dig olagligt, finns inga hinder för vad du kan framföra för budskap till "fångvaktaren".

Det hela kan bli ett ganska underhållande litet spel där du kontrollerar informationsmängden övervakaren får. Största problemet med dessa konstruktioner är tyvärr att de hjälper till att hålla svaga och dåliga makthavare kvar i topp.

Skicka en kommentar

- Håll er till blogginläggets ämne.
- Inga långa drapor. Länka hellre till er egen blogg isf.
- Tänk på netiketten.
- Rasister och sionister kan dra åt helvete.